Markering

Fredningsmarkering av skogfinneplassen Mikkelrud

Skogfinneplassen Mikkelrud

Tirsdag 13. juni kl 14:00 markeres fredningen av skogfinneplassen Mikkelrud. Arrangør er Riksantikvaren i samarbeid med eier, Anne-Lise Torvund og Viken fylkeskommune. Arrangementet er gratis å delta på, men vi ønsker at de som kommer melder seg på i skjema nederst på siden.

Mikkelrud er en plass i Mangenskogen, i det store sammenhengende skogsområde nord i Aurskog-Høland kommune. Området rundt Mikkelrud har hatt en omfattende skogfinsk innvandring og bosetting. Frem til 2008 var Mikkelrud bebodd av ekteparet Anne og Johan Haug. De var de siste i en rekke av etterkommer etter Johan Larsen Savolainen, som kom til Mikkelrud i 1797.

I 2010 ble Mikkelrud kjøpt av Anne-Lise Torvund. Bygningene var på dette tidspunktet i svært dårlig stand. Det er lagt ned et stort arbeid med å restaurere bygningene, og slåtteengene omkring plassen har et rikt biologisk mangfold som er registrert som et verdifullt kulturlandskap. Det er blitt lagt ned et stort og omfattende arbeid med å skjøtte engene på tradisjonelt vis .

Formålet med fredningen er å bevare Mikkelrud med sine bygninger fra 1800- og 1900-tallet, som eksempel på en tradisjonell skogfinneplass, med opprinnelse tilbake til 1600-1700-tallet. Fredningen skal være med å bevare kunnskap knyttet til særegne trekk fra skogfinsk byggeskikk, sammenheng mellom bygninger og landskap og utnyttelse av naturressurser og landskap.  Den skal og bidra til å dokumentere den geografiske spredningen av innvandringen og bosettingen til den skogfinske befolkningen i Norge.

Last ned invitasjon til fredningsarrangementet her (PDF)

PROGRAM

Programmet starter 13. juni kl. 14.00.

  • Servering av kaffe og kringle
  • Anne-Lise Torvund ønsker velkommen.
  • Tale ved fylkesråd Heidi Westbye Nyhus
  • Tale ved ordfører i Aurskog-Høland Gudbrand Kvaal
  • Faginnslag ved Statsforvalteren i Oslo og Viken, Øystein Røsok
  • Riksantikvar Hanna Geiran markerer fredningen, og overrekker fredningsdiplom
  • Musikkinnslag med Lene Anett Killingmo
  • Omvisning på gården og i kulturlandskapet
  • Servering av silpo

Det vil være mulighet til å være på plassen utover ettermiddagen, etter markeringen.

Påmelding til fredningsmarkering av Mikkelrud

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fastsatt

tir 13
Kl 14:00 juni
2023
lør 13
Kl 17:00 mai
2023