Riksantikvartimen: Bevaring av bergkunsten

Bergkunst i Vingen Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Bevaring av bergkunsten

Bergkunst – forhistoriske bilder hogd, slipt og malt i berg fascinerer og tiltrekker seg et stort publikum. Samtidig er bergkunsten sårbar for naturlig nedbryting og menneskelig påvirkning. Gjennom nasjonale satsninger som  Sikring av bergkunst – Bergkunstprosjektet og Bevaringsprogrammet for bergkunst – BERG har Riksantikvaren siden 1995 rettet søkelys mot bevaring av bergkunsten. Arbeidet har blitt utført i samarbeid mellom mange lokale samarbeidspartnere, Sametinget, fylkeskommuner og de arkeologiske forvaltningsmuseene, og med bistand fra andre statlige aktører og tverrfaglige kompetansemiljøer.

I Riksantikvartimen forteller Eva Walderhaug fra Riksantikvaren og Trond Lødøen fra Universitetsmuseet i Bergen om Riksantikvarens bergkunstarbeid generelt og om innsatsen for bergkunsten i Vingen i Bremanger spesielt, et område med mer enn 2000 helleristninger. I dette arbeidet går forskning, forvaltning og formidling hånd i hånd.

Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller installere noe. Bruk denne lenken for å gå inn i webinaret 13. januar kl. 09:00:  Bli med i direktesendt arrangement

Del gjerne invitasjonen, alle er velkommen til Riksantikvartimen!

Spørsmål kan rettes til Line Bårdseng line.bardseng@ra.no eller Lise Evjen lise.evjen@ra.no

Fastsatt

tor 13
Kl 09:00 januar
2022
tor 13
Kl 10:00 januar
2022