Fagseminar

Riksantikvartimen: Ny veileder fra miljøforvaltningen om konsekvensutredninger. Hva kan den brukes til?

Få med deg Riksantikvartimen annenhver torsdag fra kl. 9 til kl. 10. Vi vil vi ta opp aktuelle tema om kulturminner, kulturmiljø og landskap. Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller installere noe, bare klikk på lenken rett før vi starter. Mer informasjon og lenke til seminaret kommer.

De neste Riksantikvartimene;

  • 11. februar  Kulturarv og friluftsliv som hånd i hanske
  • 25. februar  Materialvalg i verneverdige bygg
  • 11. mars  Det vi ikke vet om marinarkeologi

Fastsatt

tor 28
Kl 09:00 januar
2021
tor 28
Kl 10:00 januar
2021