Fagseminar

Riksantikvartimen: Transformasjon og byomdannelse

Vulkan Foto: Vignir Freyr Helgason

Få med deg Riksantikvartimen annenhver torsdag fra kl. 9 til kl. 10. Vi vil vi ta opp aktuelle tema om kulturminner, kulturmiljø og landskap. 

Denne uken er det Vignir Freyr Helgason, arkitekt og seniorrådgiver hos Riksantikvaren, som skal holde innlegg om transformasjon og byomdannelse; ulike planprinsipper for vern og utvikling av industrimiljøer i København og Oslo  

Oslo og København har siden nittitallet opplevd stort utviklingspress. Tradisjonell industri er blitt nedlagt og industrimiljøer er blitt utviklet for å gi plass til ny bruk med kultur-, næring- og boligformål. Utviklingsprosessene knyttet til industrimiljøene Kværnerbyen og Vulkan i Oslo, samt Carlsberg Byen og Kødbyen i København, avslører ulike ideer og praksis for forvaltning og utvikling av den industrielle bygningsarven. Gjennom studie av utviklingsprosessene oppstår det ny kunnskap om hvordan prosessene påvirker opplevelsen av stedsidentitet, stedsintegritet og bruksmessig fleksibilitet av de videreutviklede industrimiljøene.   

Foredraget er basert på innlederens erfaringsbaserte masteroppgave «Transformasjonsparadoks; kan strengere grad av vern resultere i åpnere form for utvikling?» (2020) skrevet i forbindelse med treårig videreutdanningsmaster i Arkitekturvern ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. 

Bruke denne lenken torsdag 7. oktober kl. 09:00 for å delta på webinaret: Bli med i direktesendt arrangement

Spørsmål kan rettes til Line Bårdseng line.bardseng@ra.no eller Lise Evjen lise.evjen@ra.no

Fastsatt

tor 7
Kl 09:00 oktober
2021
tor 7
Kl 10:00 oktober
2021