Infoseminar

Velkommen til lansering av Eksempelsamlingen!

Kulturhuset I Oslo Byutviklingsprosjektet Kulturhuset som inkluderer både sammenkobling av eksisterende og nytt bygg er ett av flere gode eksempler i Riksantikvarens nye eksempelsamling. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Riksantikvaren inviterer: Eksempler vi kan lære av

Onsdag 6. april kl. 11.00 lanserer vi vår nye eksempelsamling. Nettsiden viser gode løsninger på klima, universell utforming og endret bruk av verneverdige bygg. Du er velkommen til vårt Live Event (webinar) i Teams. Se hele invitasjonen.

Det er ingen påmelding til webinaret, bruk denne lenken for å gå inn i webinaret onsdag 6. april, rett før kl. 11:00.

Fastsatt

ons 6
Kl 11:00 april
2022
ons 6
Kl 11:30 april
2022