Klima

Oppgradering av eksisterende bygg

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 50% innen 2030 og 100% innen 2050. Oppgradering av eksisterende hus er en del av forutsetningene for å nå disse målene.

Se også vår veileder Råd om energisparing i gamle hus, som tar for seg hvordan best å energieffektivisere verneverdige bygninger uten å ødelegge bygningens karakter og historie.

Hva er mest miljøvennlig - et gammelt laftehus eller et nytt lavenergibygg? Riksantikvaren har fått gjennomført en sammenligning av to slike hus. Det gamle huset kom svært godt ut. På bildet ser vi det gamle huset på Bakklandet i Trondheim som undersøkelsen tok utgangspunkt i. Foto: Marte Boro / Riksantikvaren
Bakklandet I Trondheim. Hva er mest miljøvennlig - et gammelt laftehus eller et nytt lavenergibygg? Riksantikvaren har fått gjennomført en sammenligning av to slike hus. Det gamle huset kom svært godt ut. På bildet ser vi det gamle huset på Bakklandet i Trondheim som undersøkelsen tok utgangspunkt i. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren.

Den fulle miljøkonsekvensen av å rive en bygning omfatter langt mer enn sparing av energi i driftsfasen. Gamle hus er allerede bygget, belastningen ved selve byggingen er derved allerede tatt. Slik kan man si at disse bygningene starter i null, mens nybygging medfører forbruk av ressurser og utslipp av klimagasser ved produksjon av materialer og bygningsdeler, planlegging, transport og bygging.

Hus som allerede er bygget bør normalt ikke rives for å erstattes med nye bygg. I stedet bør eksisterende bygg oppgraderes og fortsatt brukes, slik at man ikke kaster de ressursene de representerer og slik at man ikke forbruker unødvendige ressurser ved nybygging. Byggenæringen skaper en stor del av alt avfall i Norge. Jo mer som ombrukes av hele bygg eller komponenter, jo mindre avfall går til deponi og jo mindre forbrukes av materialer og energi.

I bygningers bruksfase er det viktig å redusere klimabelastningene fra energibruken. Så å si alle hus kan gjøres mer energieffektive, men ofte vil det være vanskelig å tette og etterisolere eldre hus svært godt uten at det arkitektoniske uttrykket endres. Bruk av fornybare energikilder kan kompensere for dette.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 14. april 2020