Nyheter

Kulturarvkonferansen 2020

Kulturvernforbundet, Riksantikvaren og Kulturrådet ønsker velkommen til Kulturarvkonferansen 13.–14. mars. Tema for konferansen er kulturarv og bærekraft.

Publisert: 24. februar 2020 | Endret: 30. januar 2024

Banner kulturarvkonferansen 2020

På konferansen vil vi se på hvorfor kulturarv er viktig i en bærekraftig samfunnsutvikling og hvordan vi kan bidra til å oppnå FNs bærekraftmål.

UNESCO definerer kulturarv som «vår arv fra fortiden, det vi lever med i dag, og det vi bringer videre til framtidige generasjoner».

En viktig måte å styrke kulturarvfeltet på, er å utvide samarbeidet mellom de frivillige, de etablerte institusjonene og forvaltningen. Med konferansen ønsker vi å bryte ned noen skillelinjer og stimulere til samarbeid på tvers av sektorer og ansvarsområder. Vi vektlegger derfor konkret kunnskap og prosjekter som viser hvilken rolle kulturarv kan spille i samfunnsutviklingen.

Vi gleder oss til å se deg i historiske omgivelser på nyrestaurerte Frogner kino fredag 13. mars og på Månefisken ved Akerselva (Gamle Hjula Væveri) på lørdag 14. mars. Og kanskje blir du med oss til et av Oslos eldste hus på fredag kveld?

Velkommen på konferanse!

Se program og meld deg på her.