Om Riksantikvaren

Ledelsen

Riksantikvar
Hanna Kosonen Geiran

Tlf: +47 22 94 04 00 (resepsjon)

Assisterende riksantikvar
Audun Skeidsvoll

Tlf: +47 22 94 04 00 (resepsjon)

Avdelingsdirektør
Turid Kolstadløkken
kulturminneavdelingen

E-post: Turid.Kolstadlokken@ra.no
Tlf: +47 975 90 277

Konstituert avdelingsdirektør
Linda Veilby
samfunnsavdelingen

E-post: Linda Veiby@ra.no
Tlf: +47 982 02 844

Avdelingsdirektør
Astrid Auran Nesbø
organisasjonsavdelingen

E-post: Astrid.Auran.Nesbo@ra.no
Tlf: +47 950 47 424

Kommunikasjonsdirektør
Trude Luice Nedregård Isaksen
kommunikasjonsenheten

Telefon: 916 56 273
E-post: trude.isaksen@ra.no

Publisert: 30. mars 2020 | Endret: 12. april 2024