Om Riksantikvaren

Ledelsen

Riksantikvar
Hanna Kosonen Geiran

Tlf: +47 22 94 04 00 (resepsjon)

Assisterende riksantikvar
Audun Skeidsvoll

Tlf: +47 22 94 04 00 (resepsjon)

Avdelingsdirektør
Turid Kolstadløkken
Kulturminneavdelingen

E-post: Turid.Kolstadlokken@ra.no
Tlf: +47 975 90 277

Avdelingsdirektør
Elisabeth Dahle
Samfunnsavdelingen

E-post: Elisabeth.Dahle@ra.no
Tlf: +47 470 51 250

Avdelingsdirektør
Astrid Auran Nesbø
Organisasjonsavdelingen

E-post: Astrid.Auran.Nesbo@ra.no
Tlf: +47 950 47 424

Kommunikasjonsdirektør
Trude Luice Nedregård Isaksen
Kommunikasjonsenheten

Telefon: 916 56 273
E-post: trude.isaksen@ra.no

Spesialrådgiver
Marit Huuse

Tlf: +47 982 02 767

Publisert: 30. mars 2020 | Endret: 17. desember 2021