Prosjekter og satsinger

Kulturmiljø av nasjonal interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret)

NB!-registeret var en oversikt over kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder, hvor det skulle vises særlige hensyn til i forbindelse med vern og utvikling. Fra 2023 inngår kulturmiljøer i NB!-Registeret i en ny oversikt, Kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse.  

Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse er en oversikt og et kunnskapsgrunnlag som skal sikre bærekraftig forvaltning av kulturmiljø i by, tettsted og landskap av nasjonal interesse. Oversikten tar utgangspunkt i de eksisterende registrene; NB!-registeret (Kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder), som er under revisjon og KULA-registeret (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse), som er under etablering. I tillegg vil oversikten inkludere flere kulturmiljø; som blant annet kan være uthavner, fiskevær, industriområde, militæranlegg og kanalanlegg.   

Eksisterende kartløsning for NB!-registeret vil fra 2023 ikke lenger være gyldig. De nye plattformene for å finne kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse blir fra 2023 Askeladden og Kulturminnesøk.  

Kartportalen

Eksisterende kartløsning for NB!-registeret vil fra 2023 ikke lenger være gyldig, og informasjonen i kartet må anses som arkivmateriale. Oppdatert informasjon om kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse (herunder tidligere NB!-områder) finnes i Askeladden og Kulturminnesøk.

Publisert: 17. mars 2021 | Endret: 11. januar 2023