Nyhetslister fra biblioteket

Nyhetsliste november– januar 2019

Nyhetslista viser Riksantikvarens bibliotek sine siste anskaffelser.

Publisert: 13. januar 2020 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av bøkene Folka og landskapet og Notre Dame de Paris
Nyhetsliste 29. november – 13. januar

Bøker, trykte rapporter og avhandlinger

An archaeology of skill : metalworking skill and material specialization in early Bronze Age Central Europe, 2019, Routledge, ISBN: 978-1-138-71809-8

Architecture in Norway : an architectural history from the stone age to the twenty-first century, 2019, Birkhauser, ISBN: 9783035611380

Brass from the past : brass made, used and traded from prehistoric times to 1800, 2019, Archaeopress Archaeology, ISBN: 9781789691566


Close-range photogrammetry and 3D imaging
, 2019, De Gryter, ISBN: 9783110607246

Dimensions of heritage and memory : multiple Europes and the politics of crisis, 2019, Routledge, ISBN: 9781138589469

Distriktspolitikkens historie i Norge, 2019, Cappelen Damm akademisk, ISBN: 9788202644970

Estate landscapes in Northern Europe, 2019, Aarhus University Press, ISBN: 9788771845198

Experiencing Medieval Art, 2019, University of Toronto Press, ISBN: 9781442600713

Fjelberg prestegard : et møte med historien, 2019, Kræmmerhuset forlag, ISBN: 9788292516263

Folka og landskapet : ei vandring i artsrike kulturmarker, 2019, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245025187

Hans Barlien : denne forunderlige mand, 2019, Embla akademisk, ISBN:  9788293689058

Heritage and borders, 2019, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, ISBN: 9789188763143

Husa våre : arkitekturarven i Sogn og Fjordane. 2019, Selja forlag, ISBN: 9788282401579

Kirken i landskapet : langs pilegrimsledene gjennom Østfold, Follo og Romerike Lars Ole Klavestad, 2019, Gyldenstierne forlag, ISBN: 9788292159354

Notre Dame de Paris : a celebration of the cathedral, 2019, Black Dog & Leventhal, ISBN: 9780762497119

Securing urban heritage : agents, access, and securitization, 2019, Routledge, ISBN: 9780367148430

Store norske Spitsbergen kulkompani aktieselskap : fra privat til statlig eierskap : 1945-1975, 2006, Store norske ISBN: 9788299246262

The story of the drinking horn : drinking culture in Scandinavia during the Middle Ages, 2013, National Museum of Denmark, ISBN :9788776021894

Sveitserstil? : den internasjonale historismens mangfoldige trearkitektur, 2019, Pax forlag A/S, ISBN: 9788253041643

Tapestry production & conservation : 125 years De Wit royal manufacturers of tapestry, 2019, Harvey Miller Publishers, ISBN:  9781909400528

Time and history in prehistory, 2019, Routledge, ISBN: 9781138692701

Ugliness and judgment : on architecture in the public eye, 2019,  Princeton University Press, ISBN: 978-0-691-17916-2

 

Årbøker

Dølaminne, Hallingdal historielag, 2019

Folk i Ryfylke, Ryfylkemuseet, 2019

Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Fortidsminneforeningen, 2019

Fra kaupang og bygd,  Hedmarksmuseet og Domkirkeodden, Hamar historielag, 2019

Hardanger : tidsskrift, Hardanger historielag, 2019

Sjøfartshistorisk årbok, Bergens sjøfartsmuseum, 2018

Årbok for Sunnmøre historielag, Sunnmøre historielag, 2019

Trondhjemske samlinger, Trondhjems historiske forening, 2019

Wiwar : gammelt fra Østfold på ny måte, Østfold historielag, 2019

Årbok for Nordmøre museum, Nordmøre museum, 2019

Årbok for Norsk vegmuseum, Norsk vegmuseums venneforening, 2019

Årringen: Fetsund lenseminneforening, 2019

Utvalgt bok:

 

Folka og landskapet : ei vandring i artsrike kulturmarker

 

Bilde av boka Folka og landskapet

Forfattere
Ellen J. Svalheim
Peter Svalheim

Utgitt
2019

Omtale fra forlaget
I flere tiår har biolog og forsker Ellen Svalheim vandret i den sårbare, kulturavhengige naturen i Norge sammen med de som kjenner landskapet aller best, nemlig brukerne. For kulturlandskapsverdiene har jo blitt til gjennom folka sitt nærvær i landskapet gjennom årtusenene, og de er avhengig av en fortsatt skjøtsel. Nå har hun skrevet bok om denne vandringen som tar deg helt med til kongens slott, og til spørsmålet: Hvordan hindre at det kulturavhengige artsmangfoldet går tapt nå i effektiviseringens og mekaniseringens tidsalder? For avhengigheten er gjensidig. Det var mangfoldet som bokstavelig talt gjorde det mulig for oss å overleve i dette landet. Det kan også være nøkkelen til å overleve i framtida. Slik er kunnskap om det kulturavhengige, biologiske mangfoldet avgjørende for vår ferd mot ei bærekraftig framtid.

Ellen Svalheim (f. 1963) er forsker ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Hun står bak «Arvesølvmodellen», en forvaltningsmodell som tar sikte på å bevare og sikre artsmangfoldet i det kulturavhengige landskapet for framtidige generasjoner. Hun er også koordinator for den nasjonale handlingsplanen for slåttemark, som drives etter denne modellen.