Om kulturminner

Riksantikvarens podkast

Får du aldri nok av kulturminne? Frykt ikkje! I podkasten vår “Alt du ikkje visste om” får du dei faglege detaljane frå vårt arbeid.

Her finn du svar på alt du ikkje visste om kulturminne og dei spanande historiane kring dei. Podkasten skal vere informativ og relevant, men også innehalde morosame fakta om alt frå mellomalderbygg og gamle rutebåtar, til kokegroper og stabbur. Alt henta frå Riksantikvaren sitt virke.

Podkasten baserer seg på samtalar med Riksantikvaren sine tilsette. Her får dei tid til å reflektere over sitt fagfelt og arbeidet dei gjer for kulturminnene våre.

Under finn du til ein kvar tid nyaste episode på Libsyn.

Podkasten er også tilgjengeleg på  

Alle episoder

Episode 15

Episode 14

Episode 13

Episode 12

Episode 11

Episode 10

Episode 9

Episode 8

Episode 7

Episode 6

Episode 5

Episode 4

Episode 3

Episode 2

Episode 1

Publisert: 10. januar 2020 | Endret: 14. oktober 2021