Hva skjer?

Opptak - digitale arrangement og seminarer

På denne sida finn du opptak av digitale arrangement og seminar gjort i regi av Riksantikvaren.

Facebook-sidene og Youtube-kanalen våre oppdaterast regelmessig med dei nyaste videoane. Følg oss gjerne her og!

Riksantikvartimen

Riksantikvartimen er Riksantikvaren si eiga livesending. Her tek vi opp ulike tema knytt til kulturmiljø, kulturminne og landskap. Riksantikvartimen blir sendt live på Teams kvar månad frå kl. 09-10. Opptak av sendinga finn du i denne spelelista. Sjå kalenderen på nettsidene våre for framtidige sendingar! 

For å sjå heile spelelista, klikk på ikonet med tre strekar øvst til høgre i vindauget under

Foredrag og webinar

I denne spelelista finn du ulike foredrag og webinar i regi av Riksantikvaren.

For å sjå heile spelelista, klikk på ikonet med tre strekar øvst til høgre i vindauget under

Publisert: 28. januar 2021 | Endret: 5. april 2024