Eøs-prosjekt

Coburg Herregård – et kreativt kulturhus i Jelšava

Coburg herregård ble konstruert i klassisk stil i 1763 på historisk grunn, og er et unikt bygg beliggende i byen Jelšava. Herregården har forfalt grunnet manglende vedlikehold, men skal i dette prosjektet restaureres og revitaliseres som et kulturelt og kreativt senter for lokalbefolkningen.

 

 

Publisert: 4. september 2020 | Endret: 12. mai 2023

Coburg Manor Herregården har vært et landemerke i Jelšava siden 1700-tallet, men har sterkt behov for restaureringstiltakene som nå er satt i gang. Foto: Dromedar Zoznam, https://dromedar.zoznam.sk/cl/1001069/1867405/Jelsava---mesto--ktore-ocarilo-bulharskeho-cara

Om prosjektet

Coburg herregård er et unikt bygg i Slovakia. Herregården ble opprinnelig konstruert på begynnelsen av 1600-tallet i renessansestil, men ble i 1736 av bygget om i klassisk stil. Det ble også utvidet med en tredje etasje. Herregården er vernet og på den slovakiske Riksantikvarens prioritetsliste, hovedsakelig grunn av sin historiske og arkitektoniske betydning, men også for sitt potensiale for gjenbruk. Store deler av herregården er bevart, men har likevel stort behov for restaurering og vedlikehold.

Hovedformålet med prosjektet er å lage et kulturelt og kreativt senter for lokalbefolkningen. Herregården gjøres om til et kulturhus og senter for ungdom, minoriteter og kunstnere. Senteret skal utvikles i samarbeid med lokale organisasjoner, kunstnere og håndverkere så det vil få solid forankring i lokalsamfunnet. Prosjektet er del av en fullstendig restaurasjon av herregården.

Norsk partnerskap

Prosjektet utføres i samarbeid med tre norske partnere: Høgskulen for Grøn Utvikling (HGuT), Fjellugla Kompetanse og Norsk Institutt for Luftforskning (NILU). De norske partnerne vil blant annet bidra med kompetanse på lokal utvikling, involvering av lokalbefolkningen og kulturelt arbeid i små kommuner.

 

Link til prosjektets hjemmeside:

Kaštieľ Jelšava (kastieljelsava.sk)

Coburg Manor Herregården har vært et landemerke i Jelšava siden 1700-tallet, men har sterkt behov for restaureringstiltakene som nå er satt i gang.
Foto: Dromedar Zoznam, https://dromedar.zoznam.sk/cl/1001069/1867405/Jelsava---mesto--ktore-ocarilo-bulharskeho-cara
Coburg Manor Herregården har vært et landemerke i Jelšava siden 1700-tallet, men har sterkt behov for restaureringstiltakene som nå er satt i gang.
Foto: Dromedar Zoznam, https://dromedar.zoznam.sk/cl/1001069/1867405/Jelsava---mesto--ktore-ocarilo-bulharskeho-cara
 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Mesto Jelšava

 • Nettsted

  zivotvmeste.jelsava.sk

 • Utlysning

  Cultural Entrepreneurships, Cultural Heritage and Cultural Cooperation

 • Norsk partner

  Høgskulen for Grøn Utvikling (HGuT), Fjellugla Kompetanse og Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)

 • Partners nettsted

  www.fjellugla.no

 • Beløp

  € 1,052,632