Eøs-prosjekt

Nytt museum for å ta vare på gamle tradisjoner i Wilamowice

Helt sør i Polen ligger byen Wilamowice med en rik historie og et unikt språk. Ved å etablere et eget museum vil prosjektet bidra til å styrke den lokale kulturen.

 

Publisert: 23. januar 2022 | Endret: 6. mars 2022

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Etter gamle bilder og arkivmateriale skal et nytt museum bygges som en tradisjonell gård fra dette området. Nybygget vil på denne måten også representere den tradisjonelle bygningsstilen fra 1700- og 1800-tallet.
Det nye museet skal huse store utstillingssaler og flerbruksrom til kulturaktiviteter, workshop’er og opplæring. En egen sal blir også dedikert til det lokale språket «Vilamovian».

Norsk partnerskap

Universitetet i Oslo, ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, er norsk partner i prosjektet. De skal ha ansvar for å organisere opplæring for lokale eksperter, samt samarbeide med lokale kulturinstitusjoner om kurs for lokalbefolkningen.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  87/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG

 • Prosjekttype

  Revitalisering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Wilamowice kommune

 • Norsk partner

  Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 • Partners nettsted

  www.hf.uio.no

 • Beløp

  1 586 351 Euro