Eøs-prosjekt

Fire Protection and Security of the National Open Air Museum Collection

Prosjektet er et samarbeid mellom National Open Air Museum (CZ), Røros kommune (NO), Czech National Committee of ICOM (CZ) og Technical Museum in Brno (CZ).

Publisert: 3. mars 2022 | Endret: 6. mars 2022

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Målet for dette prosjektet er å øke sikkerheten til den unike samlingen til Nasjonalt friluftsmuseum (NOAM), spesielt med hensyn til beskyttelse av samlingen til dens største filial – Vallachian Open Air Museum (VOAM).

Prosjektet fokuserer i hovedsak på forebygging av brann, tyveri, hærverk, terrorisme og andre ulovlige aktiviteter ved å installere tekniske beskyttelsessystemer (TPS) i magasiner hvor samlingene oppbevares. En del av prosjektet er bygging av det sentrale kontrollrommet (integrert sikkerhetssenter), som skal plasseres inne i VOAM. Sikkerhetssenteret skal i fremtiden ivareta fire andre grener av NOAM.

I tillegg til det tekniske utstyret skal også nye arbeidsmetoder og rutiner utvikles, i form av en ny beredskapsplan, besøksrutiner, vakttjenester ol.

Prosjektet realiseres i samarbeid med Røros kommune, som allerede har gjennomført et tilsvarende prosjekt på hjemmebane. Partnerskapet baserer seg på en erfaringsutveksling.

Norsk partnerskap

Røros kommune

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  National Open Air Museum

 • Nettsted

  www.nmvp.cz

 • Norsk partner

  Røros kommune

 • Partners nettsted

  roros.kommune.no

 • Beløp

  1 090 233 Euro