Eøs-prosjekt

Brannsikkerhet og beredskap ved Nasjonalt Friluftsmuseum

God beredskap er viktig for å beskytte verdifulle kulturmiljøer, som samlingen av trehusbebyggelse ved det Nasjonale Friluftsmuseet i Tsjekkia (NOAM). Ved å utbedre tiltak for brannsikkerhet og illegale aktiviteter styrkes beredskapen ved museet og gir en trygg museumsopplevelse for både besøkende og ansatte.

 

Publisert: 3. mars 2022 | Endret: 21. april 2023

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Målet for dette prosjektet er å styrke sikkerhetstiltakene rundt den unike samlingen ved Nasjonalt Friluftsmuseum (NOAM) for således å tilrettelegge for en tryggere og bedre museumsopplevelse. Prosjektet fokuserer i hovedsak på forebygging av brann, tyveri, hærverk, terrorisme og andre ulovlige aktiviteter, blant annet ved å installere tekniske beskyttelsessystemer (TPS) i magasinene hvor samlingsobjektene oppbevares. En del av prosjektet å bygge et kontrollrom med integrert sikkerhetssenter i Vallachian Friluftsmuseum (VOAM). På sikt skal dette kontrollrommet også kunne betjene fire andre avdelinger av NOAM. I tillegg til det tekniske utstyret styrkes samarbeidet med lokal beredskap, og det utvikles nye arbeidsmetoder og rutiner innen sikkerhet som blant annet ny beredskapsplan, besøksrutiner, vakttjenester og evakuering.

Samlet sett vil disse tiltakene bidra til en trygg museumsopplevelse for både besøkende, ansatte. Museets samlinger vil blir bedre ivaretatt og økt beredskap bidrar til at museet kan øke antallet objekter til bruk i utstillinger. Prosjektet er i samarbeid med Teknisk museum i Brno, Methodical Center of Conservation og ICOM Tsjekkia.

Norsk partner

Den norske samarbeidspartneren Røros kommune har allerede gjennomført et tilsvarende prosjekt med sikring av trehusbebyggelse i verdensarvområdet, og partnerskapet baserer seg således på å utveksle erfaringer og informasjon om blant annet brannsikkerhet, publikumstilstrømning og praksiser.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  National Open Air Museum

 • Nettsted

  www.nmvp.cz

 • Norsk partner

  Røros kommune

 • Partners nettsted

  roros.kommune.no

 • Andre partnere

  Teknisk museum, Brno

 • Beløp

  €1 090 233