Eøs-prosjekt

Brannsikkerhet og beredskap ved Nasjonalt Friluftsmuseum

Gode sikkerhetstiltak er viktig for å beskytte de unike byggene ved det Nasjonale Friluftsmuseet i Tsjekkia (NOAM). Ved utbedre tiltak for brannsikkerhet og illegale aktiviteter styrkes beredskapen ved museet og gir en trygg museumsopplevelse for både besøkende og ansatte.

Publisert: 3. mars 2022 | Endret: 4. november 2022

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Målet for dette prosjektet er å øke sikkerheten til den unike samlingen ved Nasjonalt Friluftsmuseum (NOAM). Økt beredskap og sikkerhetstiltak vil også sørge for et bedre og tryggere museum for både besøkende og ansatte. Prosjektet fokuserer i hovedsak på forebygging av brann, tyveri, hærverk, terrorisme og andre ulovlige aktiviteter. Blant annet ve då installere tekniske beskyttelsessystemer (TPS) i magasinene hvor samlingsobjektene oppbevares. En del av prosjektet å bygge et kontrollrom med integrert sikkerhetssenter i Vallachian Friluftsmuseum (VOAM). På sikt skal dette kontrollrommet også kunne betjene fire andre avdelinger av NOAM. I tillegg til det tekniske utstyret styrkes samarbeidet med lokal beredskap, og det utvikles nye arbeidsmetoder og rutiner innen sikkerhet som blant annet ny beredskapsplan, besøksrutiner, vakttjenester og evakuering.

Samlet sett vil disse tiltakene bidra til en trygg museumsopplevelse for både besøkende, ansatte. Museets samlinger vil blir bedre ivaretatt og økt beredskap bidrar til at museet kan øke antallet objekter til bruk i utstillinger. Prosjektet er i samarbeid med Teknisk museum i Brno, Methodical Center of Conservation og ICOM Tsjekkia.

Norsk partnerskap

Den norske samarbeidspartneren Røros kommune har allerede gjennomført et tilsvarende prosjekt med sikring av trehusbebyggelse i verdensarvområdet, og partnerskapet baserer seg således på å utveksle erfaringer og informasjon om blant annet brannsikkerhet, publikumstilstrømning og praksiser.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  National Open Air Museum

 • Nettsted

  www.nmvp.cz

 • Norsk partner

  Røros kommune

 • Partners nettsted

  roros.kommune.no

 • Beløp

  1 090 233 Euro