Eøs-prosjekt

Helligdommen Kalwaria Zebrzyowska på UNESCOs verdensarvliste

Helligdommen Kalwaria Zebrzyowska består av kirker, kapeller, munkekloster, landskapspark og en pilgrimspark, som sammen ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1999. Oppkalt etter byen ved samme navn, er Kalwaria Zebrzyowska et storslagent eksempel på manieristisk stil, som oppstod på 1520-tallet. I dette prosjektet skal åtte kapeller i Bernadinekomplekset renoveres, i tillegg til renovering og revitalisering av tre historiske klosterbygninger.

Publisert: 23. januar 2022 | Endret: 15. november 2023

Et høstlig og tåkelagt landskap med en kirke.
Helligdommen Kalwaria Zebrzyowska Helligdommen Kalwaria Zebrzyowska på UNESCOs verdensarvliste. I dette prosjektet skal åtte kapeller i Bernadinekomplekset renoveres, i tillegg til renovering og revitalisering av tre historiske klosterbygninger. Foto: Artur Brocki, Klasztor oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Om prosjektet

Kalwaria Zebrzyowska pilgrimspark og klosterkompleks ble etablert i år 1600 av lederen for fransiskanske munkeordenen, Mikołaj Zebrzydowski. Den arkitektoniske utformingen er basert på et kart over Jerusalem fra 1584, og bygget i manieristisk stil. I 1999 ble bygnings- og landskapskomplekset innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, og er en av Polens nasjonale historiske monumenter. Helligdommen Kalwaria Zebrzyowska besøkes hvert år av rundt en million pilgrimmer og besøkende, og er berømt for sine pasjonsskuespill.  

Formålet med prosjektet er å renovere åtte av kapellene, samt renovere og revitalisere tre historiske klosterbygninger. Disse skal tilrettelegges for bruk i kultur- og utdanningsøyemed. Som et ledd i revitaliseringen planlegges det en rekke kulturelle arrangementer for et bredt publikum, som vil bidra til økt kunnskap om helligdommens betydning som kulturarv. Det legges også vekt på lokalt engasjement og involvering av lokale kunstnere og håndverkene, som vil få mulighet til å presentere sine arbeider under en planlagt utstilling i de tidligere klosterbygningene.  

Norsk partnerskap

Fortidsminneforeningen er norsk prosjektpartner i dette samarbeidet, og vil bidra med erfaringer og kunnskap knyttet til arrangementer og formidling av religiøse og historiske kulturminner. I tillegg vil de delta i opplæring av håndverkskompetanse, og involvering av frivillig sektor i kulturminneforvaltning.

Link til YouTube-video om prosjektet:

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  PL-CULTURE-0018

 • Prosjekttype

  Restaurering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • Nettsted

  kalwaria.eu

 • Norsk partner

  Fortidsminneforeningen

 • Partners nettsted

  fortidsminneforeningen.no

 • Beløp

  € 2 102 617,91

Helligdommen Kalwaria Zebrzydowska Oppkalt etter byen ved samme navn, er helligdommen Kalwaria Zebrzyowska et storslagent eksempel på manieristisk stil, som oppstod på 1520-tallet.
Foto: Kamil Bańkowski
En brosteinsbelagt gårdsplass, med et kors stående i forgrunnen, i bakgrunnen en rikt utsmykket kirke i lysgul og hvit mur med port foran.
Kalwaria Zebrzydowska Helligdommen Kalwaria Zebrzyowska består av flere kirker, kapeller, munkekloster, landskapspark og en pilgrimspark, som sammen ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1999.
Foto: Konrad Syga
Kapell i Kalwaria Zebrzydowska Kalwaria Zebrzyowska pilgrimspark og klosterkompleks ble etablert i år 1600 av lederen for fransiskanske munkeordenen, Mikołaj Zebrzydowski.
Foto: Konrad Syga