Eøs-prosjekt

Nytt liv til dukke- og lekemuseet i Modrý Kameň

Modrý Kameň herregård har siden 1993 vært et museum for dukketeater og produksjon av tradisjonelle leketøy. Mangel på håndverkere har imidlertid gjort at kunnskapen om denne slovakiske tradisjonen står i fare for å gå tapt. Dette prosjektet skal styrke formidling av, og opplæring i, produksjon av tradisjonelle dukker og leketøy.

Publisert: 16. september 2020 | Endret: 12. mai 2023

Modrý Kameň herregård Modrý Kameň herregård og ruinene av det gamle slottet ligger på en høyde over byen ved sammen navn. Foto: Slovakia.travel

Om prosjektet

Siden 1993 har det slovakiske museet for dukketeater og leketøy holdt til i Modrý Kameň herregård. Denne herregården ble bygget på 1730-tallet ved ruinene av byens middelalderslott og har i stor grad blitt bevart sin opprinnelige form.

Museet for dukketeater og leketøy i Modrý Kameň er Slovakias eneste av denne typen og forteller en viktig historie om slovakiske tradisjoner og håndverk. Prosjektets overordnede mål er å fremme den unike kulturarven som dukketeater og leketøy fra denne regionen utgjør. Tre-leketøy fra Kyjatice er en spesielt verdifull del av museets samling da disse lekene har blitt produsert i området i over 150 år, men som innebærer spesialisert kunnskap som står i fare for å gå tapt.

Gjennom dette prosjektet skal museet utvides for å gi rom til flere aktiviteter og møteplasser for besøkende og lokalbefolkningen. Herregårdens nordre fløy, som i dag står ubrukt, skal restaureres og inkluderes i museets område. I tillegg skal det etableres to verksteder for å utdanne nye, unge håndverkere i disse tradisjonelle teknikkene. Verkstedene skal også kunne brukes som lokaler for andre kreative aktiviteter, seminarer, eller gruppeundervisning for barn, voksne, skoler og bedrifter.

Etter mange forespørsler fra besøkende skal det også startes en kafé tilknyttet museet. Denne kaféen skal hete «Castanea» og servere lokale spesialiteter laget av kastanjer, som området er kjent for. Kaféen skal også fungere som et lokale for sosiale aktiviteter, som konserter, forelesninger eller utstillinger. I tilknytning til Kaféen skal det også etableres en vinkjeller der man vil kunne smake på tradisjonelle viner fra regionen.

Norsk partnerskap

Kulturproduksjoner vil delta i dette prosjektet som norsk partner og vil hovedsakelig være involvert i utviklingen av de to verkstedene som lokaler for kreative aktiviteter og det tilhørende utsalget av tradisjonelle og regionale produkter.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  The Slovak National Museum

 • Nettsted

  www.snm.sk

 • Norsk partner

  Kulturproduksjoner

 • Partners nettsted

  sites.google.com

 • Andre partnere

  Academy of performing arts - Theatre faculty/Department of Puppetry og ÚĽUV - The Centre of Folk Art Production

 • Beløp

  € 999,864