Eøs-prosjekt

Restaurering av det historiske kultursenteret i Stalowa Wola

Sørøst i Polen ligger industribyen Stalowa Wola, som vokste frem på 1930-tallet. Med beliggenhet i nærheten av stål og kullforekomster har byen vært en hjørnestein for stålindustrien. Mange av byens bygninger består i sin opprinnelige form, og en av disse bygningene er Miejski Dom Kultury; populært kalt MDK. MDK er kommunalt drevet og bygget i 1953 i sosialrealistisk stil.

I dette prosjektet skal bygningen restaureres og rekonstrueres som et kommunalt kultursenter. Målet er å øke lokal tilgang til kunst, kultur og utdanning, samt tilrettelegge for kulturelt entreprenørskap. I samarbeid med den norske avdelingen for Internasjonalt Nettverk for Tradisjonell Byggeskikk, Arkitektur og Urbanisme (INTBAU Norge), vil Stalowa Wola kommune revitalisere byens kultursenter som et ledd i lokal og regional stedsutvikling.

Publisert: 23. januar 2022 | Endret: 6. oktober 2023

En stor hvit bygning i 3 etasjer i kommunistisk stil, med bred trapp, gårdsplass og blå himmel.
MDK-bygningen i Stalowa Wola Miejski Dom Kultury; populært kalt MDK, er bygget i 1953 i sosialrealistisk stil. I dette prosjektet skal bygningen restaureres og rekonstrueres som et kommunalt kultursenter. Foto: Telewizja Miejska Stalowa Wola

Om prosjektet

Industribyen Stalowa Wola har ca. 60 000 innbyggere, og ligger nær de store skogområdene i nordenden av fjellkjeden Karpatene. Byens stålindustri la grunnlaget for byplanleggingen på 1930-tallet, og mye av arkitekturen er bevart. Som et ledd i den økonomiske utviklingen i området ønsker lokale myndigheter å satse på kultur og turisme. Gjennom dette prosjektet skal restaureringen av det kommunale kulturhuset Miejski Dom Kultury (MDK), som ble bygget under kommunisttiden i 1953, fremme lokal og regional kulturarv. I tillegg vil senteret fremstå som et sosialt og kulturelt samlingssted for lokalbefolkningen. 

Arbeidet inkluderer blant annet rekonstruksjon og renovering av underholdningshallen (første etasje og balkong), scenen og tilhørende rom. I tillegg skal et lite kinorom, som skal brukes til musikk- og teaterarrangementer; tilpasses det tilhørende rommet som garderobe, samt forbedre auditoriet ved å øke hellingen i gulvet. To øvrige rom skal tilpasses i undervisningsøyemed, og det opprettes en egen avdeling for kulturminneforvaltning. Det planlegges for en rekke kulturaktiviteter og utstillinger, i tråd med prosjektets målsetting om å øke lokal tilgang til kunst, kultur og utdanning, samt tilrettelegge for kulturelt entreprenørskap og utvikling i området. 

Norsk partnerskap

INTBAU Norge er den norske avdelingen av Internasjonalt Nettverk for Tradisjonell Byggeskikk, Arkitektur og Urbanisme. Det er et aktivt nettverk av individer og institusjoner som er opptatt av å skape menneskelige og harmoniske bygninger og steder med respekt for lokale tradisjoner. INTBAU Norge driver organisasjons-, informasjons- og prosjektarbeid i Norge og utlandet, knyttet til foreningens formål. 

I dette prosjektet skal INTBAU fungere som konsulent for kommunen i forhold til bruk og renovering av kultursenteret. Videre vil INTBAU utveksle erfaringer knyttet til forvaltning av lokal kulturarv, samt formidle kunnskap om rollen til jødiske kunstnere i oppbyggingen av polske kulturressurser.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  PL-CULTURE-0019

 • Prosjekttype

  Restaurering

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Stalowa Wola kommune

 • Nettsted

  www.stalowawola.pl

 • Norsk partner

  INTBAU Norge

 • Partners nettsted

  www.intbaunorge.no

 • Beløp

  € 2 974 956,84