Eøs-prosjekt

Minnesmerke for romfolkets holocaust i Lety

I Lety i Tsjekkia, tre mil sør for Praha, lå det under andre verdenskrig en konsentrasjonsleir for romfolk. Etter et tyfusutbrudd i 1943 ble leiren nedlagt og alle fangene ble sendt til andre leirer, bl.a. til Auschwitz. Totalt ble 1309 mennesker internert i leiren, hvorav kun 326 overlevde. På 1970-tallet ble det bygget en grisefarm hvor konsentrasjonsleiren tidligere hadde stått. Etter mer enn 20 år med protester og press på myndighetene ble grisefarmen i 2018 kjøpt opp og nedlagt av myndighetene med formål om å bygge et minnesmerke for romfolkets holocaust på stedet.

Publisert: 12. juni 2020 | Endret: 27. juli 2023

Rendering Landskapsarkitektene ved terra florida v.o.s. Studio og arkitektene ved studio Světlík har samarbeidet om vinnerforslaget til det nye minnesstedet for Lety konsentrasjonsleir. Foto: terra florida v.o.s. studio/studio Světlík

Om prosjektet

I dette prosjektet skal det etableres et minnessted for de mange som var internert i Lety konsentrasjonsleir, på området hvor leiren tidligere sto. Gjennom en arkitektkonkurranse som ble gjennomført i forkant av prosjektet ble det valgt ut et design for området, med et moderne besøkssenter med rom for utstillinger og undervisning, og et uteområde som forteller historien om leiren og de 1309 menneskene som var internert der. I forkant av prosjektet ble det også gjennomført arkeologiske utgravninger på området.

En av utfordringene i formidlingen av områdets historie er at det ikke lenger finnes noen fysiske spor etter konsentrasjonsleiren. En av komponentene i dette prosjektet er derfor å rekonstruere leiren digitalt. Besøkende kan da bevege seg på området med et nettbrett eller en smart-telefon og «se» de historiske bygningen i landskapet. I tillegg vil historisk dokumentasjon som bilder, objekter, og intervjuer med tidsvitner dukke opp på skjermen der de er relevante i landskapet. Dette vil gi de besøkende forståelse av hvordan den faktiske leiren så ut, uten å måtte gjenbygge den, og vil tilgjengeliggjøre store mengder historisk materiale som ellers ville blitt liggende i arkivet.

Norsk partnerskap

Falstadsenteret deltar som norsk partner i dette prosjektet og bidrar spesielt med god kompetanse innen digital rekonstruksjon. Falstadsenteret har de siste årene deltatt i et europeisk forskningsprosjekt om hvordan moderne teknologi kan bidra til å formidle omstridte eller kontroversielle temaer ved minnesteder fra andre verdenskrig og kommunistperioden i Europa. De vil ta med seg erfaringene fra det forskningsprosjektet inn i dette prosjektet, hvor de vil bistå bl.a. med å arrangere et seminar om bruk av digitale hjelpemidler i museer, avgjøre hvilke bygninger som skal rekonstrueres digitalt og hvilken teknologi som skal brukes, og utvikle et undervisningsopplegg i den digitale rekonstruksjonen.

Planene for minnesstedet Landskapsarkitektene ved terra florida v.o.s. Studio og arkitektene ved studio Světlík har samarbeidet om vinnerforslaget til det nye minnesstedet for Lety konsentrasjonsleir.
Foto: terra florida v. o. s.
Planene for minnesstedet Landskapsarkitektene ved terra florida v.o.s. Studio og arkitektene ved studio Světlík har samarbeidet om vinnerforslaget til det nye minnesstedet for Lety konsentrasjonsleir.
Foto: terra florida v. o. s.
Planene for minnesstedet Landskapsarkitektene ved terra florida v.o.s. Studio og arkitektene ved studio Světlík har samarbeidet om vinnerforslaget til det nye minnesstedet for Lety konsentrasjonsleir.
Foto: terra florida v. o. s.
Protest
Foto: European Roma Rights Centre
Fra arkivet Tegning av Lety konsentrasjonsleir 1943
Foto: Museum of Roma Culture
Fra arkivet Lety konsentrasjonsleir, 1942
Foto: Museum of Roma Culture
Rosemarkering Hvert år holdes det en minnestund på området, her med roser festet i gjerdet rundt den nå nedlagte grisefarmen
Foto: Deutsche Welle
 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Museum of Romani Culture

 • Nettsted

  letypamatnik.cz

 • Norsk partner

  Falstadsenteret

 • Partners nettsted

  falstadsenteret.no

 • Beløp

  € 1,500,000