Eøs-prosjekt

Pieskowa Skala Slott

Pieskowa Skala Slott ligger i et naturvernområde like nord for Kraków. Slottet ble bygget på begynnelsen av 1300-tallet, og er en del av en kjede med 25 middelalderfestninger mellom Częstochowa og Kraków.

 

Publisert: 23. januar 2022 | Endret: 6. mars 2022

Pieskowa Skala slott

Om prosjektet

Dette prosjektet er en videreføring av den forrige EØS-runden, der partene hadde et vellykket samarbeid. I denne programperioden bygger man på tidligere restaurering- og konserveringsarbeid, og utstillingsvirksomhet. Målet er å ivareta og beskytte monumentet og omgivelsenes historiske og estetiske verdi. Forventningen til det bilaterale samarbeidet er å gjøre en sammenlignende luft- og miljøvurdering for bevaring, videreutvikle måle- og vurderings-metodikken for dette som dermed skal bidra til forståelse av betingelsene for god bevaring av kulturarven i Pieskowa Skala.

Norsk partnerskap

NILU overvåker, samler inn og analyserer data om luft og miljø. Det er et forskningsinstitutt med kompetanse på kjerneområdene atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter. NILU har gjort målinger på luftkvaliteten i Kraków sentrum og Pieskowa Skala for ca ti år siden. Imidlertid var disse målingene delvis påvirket av renoveringsarbeidet. Nå vil NILU gjøre nye målinger, inne og ute, og vil kunne se om situasjonen har endret seg. NILU vil bidra med kunnskap og råd om forebyggende konservering.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  PL-CULTURE-0029

 • Land

  Polen

 • Prosjekteier

  Wawel Royal Castle – State Art Collection

 • Nettsted

  pieskowaskala.eu

 • Norsk partner

  NILU – Norsk institutt for luftforskning

 • Partners nettsted

  www.nilu.no

 • Beløp

  89 180 Euro