Eøs-prosjekt

Renovating Lihula Manor’s vodka granary to become the community handicraft house and heritage conservation information centre

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Lääneranna kommune (EE), Paide SRIK (EE) og Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus (NO).

I Lihula finnes det godt bevart kulturarv, men opptil 50% av byens bygninger står tomme. Kulturmiljøet er bosettingen som vokste frem nær bispeslottet og fransiskanerklosteret. Dessuten finnes det også bygninger som tilhørte Lihula herregård, byens kirker samt samfunnshus fra Sovjet-perioden.

Publisert: 6. mars 2022

Lihula Granary KulEE

Om prosjektet

Dette kulturminnet fra 1600-tallet er tidligere kornmagasin til vodkafremstilling for en herregård i Lihula. Bygningen har vært fullstendig avskrevet, og har per i dag ingen offentlig funksjon. Eksteriør og interiør er originalt og intakt. Det ligger i enden av den historiske hovedgaten i middelalderbyområdet Lihula.

Målet for prosjektet er å renovere kornmagasinet til å bli et lokalt håndverkshus (tre, smiing, keramikkverksted) og kulturminnesenter. Bygningen skal 100% være til offebrlig bruk, og aktivitetene retter seg mot både lokalbefolkningen og turister.

Norsk partnerskap

Den norske partneren vil gi råd om oppussing og hvordan man vekker til live samarbeidet med lokalsamfunnet. Fortidsminneforeningen har lang erfaring med å involvere frivillige og lokalmiljøet, og kan mye om det praktiske renoveringsarbeidet. Derfor er de en verdifull del av- og er involvert i begge prosessene i dette prosjektet.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Estland

 • Prosjekteier

  Lääneranna kommune

 • Norsk partner

  Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus

 • Partners nettsted

  fortidsminneforeningen.no

 • Andre partnere

  Paide SRIK (EE)

 • Beløp

  500 000