Eøs-prosjekt

Restaurering av Masaryk Square nr. 21 i Jihlava

Jihlava er en by i Tsjekkia med et godt besøkt historisk senter. På Masaryk Square nr. 21 står likevel et bygg som har vært forlatt og blitt preget av forfall. Rehabiliteringsprosjektet innebærer en omfattende restaurering av bygningsmassen samt utvikling av et kreativt senter for samlokalisering av kultur- og filmvirksomhet.

Publisert: 6. mars 2022 | Endret: 30. november 2022

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Masaryk Square nr. 21 er et historisk bygg i den Tsjekkiske byen Jihlava. Byen har røtter tilbake til 1200-tallet og har et godt besøkt historisk senter. Bygget på Masyrik-plassen har imidlertid vært forlatt og er preget av forfall.

Hovedmålet med prosjektet er å gjennomføre en omfattende restaurering av det historiske bygget. Både for å bevare kulturminnet for fremtidige generasjoner og for å styrke den lokale identiteten. Rehabiliteringsprosjektet innebærer en omfattende restaurering av bygningsmassen. Bærekonstruksjonene sikres, deler som er ødelagt av råte, udyr og fuktskader skiftes ut. Bygningens vinduer og tak fornyes, og fasader og interiør skal settes istand. Den totale revitaliseringen vil tilgjengeliggjøre bygningen for et større og bredere publikum – og åpne opp for aktiv bruk som et kreativt senter for kultur- og filmvirksomhet.

Ved å puste nytt liv i bygningen ønsker initiativtakerne å involvere nærmiljøet ved å tilrettelegge for publikum gjennom omvisninger og kultur- og historieformidling. Restaureringen skal bidra til at lokalsamfunnet gjenoppdager byen og dens kulturarv, for således å bygge opp en sterk lokal identitet. Flere av de planlagte aktivitetene retter seg direkte mot minoriteter i nærmiljøet, blant annet det jødiske trossamfunnet.

I samarbeid med norske og lokale partnere skal det produseres workshops, filmprogram og aktiviteter i tillegg til å etablere en kunstnerleilighet i den restaurerte bygningen.

Norsk partnerskap

Vestnorsk filmsenter satser på filmskapere og bidrar til at filmer fra Vestlandet kommer ut i verden.

Vestnorsk filmsenter (VF) er et aksjeselskap eid av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune, med samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi har kontor i Bergen og Ålesund.

Kjernevirksomheten i selskapet er å forvalte tilskudd til og bidra til utvikling av kortfilm og dokumentarfilm og manusutvikling av spillefilm/tv-serier. Videre utvikler og arrangerer VF kompetansehevende tiltak for bransjen samt talentutvikling. VF er en viktig bidragsyter til utviklingen av filmbransjen på Vestlandet.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  City of Jihlava

 • Nettsted

  www.jihlava.cz

 • Norsk partner

  Vestnorsk filmsenter

 • Partners nettsted

  www.vestnorskfilm.no

 • Beløp

  1 500 000