Eøs-prosjekt

Restoration of the Masaryk Square 21 house, Jihlava

Dette prosjektet er et samarbeid mellom City of Jihlava (CZ), Vestnorsk filmsenter (NO) og DOC.DREAM services s.r.o. (CZ).

Publisert: 6. mars 2022

EØS Midlene 2014-2021

Om prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å gjennomføre en omfattende restaurering av bygningen. Bærekonstruksjoner skal sikres, deler som er ødelagt av udyr, råte og fuktskader skal skiftes ut, eksteriør og interiør restaureres.

Deretter skal bygningen tilgjengeliggjøres for publikum, gjennom omvisninger og tilrettelagte aktiviteter. Gjennom å puste liv i bygningen søker man å la nærmiljøet gjenoppdage byen og deres identitet tilknyttet denne. Flere av de planlagte aktivitetene retter seg direkte mot minoritetene i lokalmiljøet, blant annet det jødiske trossamfunnet.

Norsk partner bidrar inn i prosjektet med sin kunnskap om kreativ næringsvirksomhet, og er med på å utvikle utdannings- og formidlingsarrangementene.

Norsk partnerskap

Vestnorsk filmsenter satser på filmskapere og bidrar til at filmer fra Vestlandet kommer ut i verden.

Vestnorsk filmsenter (VF) er et aksjeselskap eid av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune, med samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi har kontor i Bergen og Ålesund.

Kjernevirksomheten i selskapet er å forvalte tilskudd til og bidra til utvikling av kortfilm og dokumentarfilm og manusutvikling av spillefilm/tv-serier. Videre utvikler og arrangerer VF kompetansehevende tiltak for bransjen samt talentutvikling. VF er en viktig bidragsyter til utviklingen av filmbransjen på Vestlandet.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  City of Jihlava

 • Nettsted

  www.jihlava.cz

 • Norsk partner

  Vestnorsk filmsenter

 • Partners nettsted

  www.vestnorskfilm.no

 • Andre partnere

  DOC.DREAM services Ltd.

 • Beløp

  1 500 000