Eøs-prosjekt

Fragmed – et transilvansk puslespill

I dette prosjektet skal fragmenter av den rumenske boksamlingen fra middelalderen restaureres, rekonstrueres og digitaliseres for å tilgjengeliggjøre tekstene for et større publikum. Prosjektet er et samarbeid mellom den norske NGOen Bjerkaker LearningLab, Romanian Academy i Cluj-Napoca og National Museum of the Union i Alba Iulia.

Publisert: 6. desember 2019 | Endret: 27. juli 2023

Et maleri fra middelalderen som viser en mann, muligens en munk, som studerer tekster ved en skrivepult.
Middelalder-tekster I dette prosjektet skal tekster fra middelalderens Cluj-Napoca restaureres og gjøres tilgjengelige for publikum gjennom innovative og digitale metoder. Foto: Muzeul National al Unirii Alba Iulia

Om prosjektet

Som følge av store ødeleggelser i moderne tid er lite av middelalderens boksamlinger fra Transilvania tilgjengelig for publikum, da tekstene ofte er skjøre og i dårlig stand. Prosjektet Fragmed – Et transilvansk puslespill har som mål å restaurere, rekonstruere, katalogisere og digitalisere 21 utvalgte middelaldermanuskripter. Romanian Academy er eiere og forvaltere av denne unike kulturarven, som består av middelaldermanuskripter fra Cluj-Napoca i Transilvaniaregionen. Restaureringsarbeidet vil forgå i laboratoriet til National Museum of the Union i Alba Iulia

Prosjektet har som målsetning å utfordre tradisjonell bibliotekspraksis som ofte gjør det vanskelig for publikum å få tilgang til enkelte tekster og samlinger av gamle eller sjeldne bøker. Gjennom en innovativ utstilling av restaurerte dokumenter skal prosjektet ta besøkende med på en reise i middelalderens Cluj-Napoca og øke kunnskapen om det transilvanske middelaldersamfunnet. Utstillingen består både av en fysisk utstilling, samt digitale og interaktive deler.

Fra august 2022 til april 2023 kan publikum besøke en utstilling om prosjektet på Lillehammer Museum, som viser hvordan arbeidet har «lagt til nye puslebiter til bokhistorien, håndverkshistorien og religions- og kunnskapshistorien.»

Norsk partnerskap

Den norske prosjektpartneren Bjerkaker LearningLab skal bidra med opplæring i kultur- og kulturminnesektoren for seks personer tilknyttet prosjektet. Avslutningsvis skal det settes opp en innovativ utstilling av dokumentene der film og digital fremstilling kombineres. Det vil også bli holdt workshops for besøkende for å bidra til en større forståelse av tekstenes historie.

Rumenske middelaldertekster I dette prosjektet skal rumenske tekster fra middelalderen gjøres tilgjengelige for et større publikum
Foto: Sturla Bjerkaker, Bjerkaker LearningLab
Rumenske middelaldertekster I dette prosjektet skal rumenske tekster fra middelalderen gjøres tilgjengelige for et større publikum
Foto: Sturla Bjerkaker, Bjerkaker LearningLab
Rumenske middelaldertekster I dette prosjektet skal rumenske tekster fra middelalderen gjøres tilgjengelige for et større publikum
Foto: Sturla Bjerkaker, Bjerkaker LearningLab
Rumenske middelaldertekster I dette prosjektet skal rumenske tekster fra middelalderen gjøres tilgjengelige for et større publikum
Foto: Sturla Bjerkaker, Bjerkaker LearningLab
 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  RO01-8

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Romania

 • Prosjekteier

  Romanian Academy Cluj - Napoca Branch

 • Nettsted

  www.fragmed.ro

 • Norsk partner

  Bjerkaker LearningLab

 • Partners nettsted

  bjerkakerlearninglab.no

 • Andre partnere

  National Museum of the Union,, Alba Iulia

 • Beløp

  € 129,506