Eøs-prosjekt

Et hus for tradisjonelle håndverk i Lihula

Et gammelt vodkadestilleri har fått nytt liv som et hus for tradisjonelle håndverk. Prosjektet skaper liv i et fraflytningstruet område, og er både et samlingssted og et sted for kompetanseutvikling i lokalsamfunnet.

Publisert: 6. mars 2022 | Endret: 26. januar 2023

Lihula Granary KulEE

Om prosjektet

Lihula er en kommune i Estland hvor det finnes godt bevart kulturarv, men hvor opptil femti prosent av bygningene likevel står tomme. Formålet med dette prosjektet er å bidra til lokal utvikling, og at Lihula blir et attraktivt sted å bo.

Prosjektet er sentrert rundt et tidligere destilleri som kan dateres tilbake til 1600-tallet. Den gang ble bygget brukt til vodkafremstilling for en herregård i Lihula. Bygningen har siden stått tomt, og har ikke hatt noen offentlig funksjon. Formålet med istandsettingen er å kunne ta i bruk bygget som et hus for tradisjonelle håndverk. Dette inkluderer trevirke, smiing, håndbrodering og keramikk. Her kan lokallag og frivillige delta i workshops og bruke bygget til samlinger for sine foreninger.

Bygget skal også være et kompetansesenter for lokale som eier eldre bygninger i området, og som ønsker hjelp til å vedlikeholde dem. Både ved å tilby kompetanse, og å gi tilgang til nødvendige verktøy. Innbyggerne kan for eksempel ta med seg vinduer og få hjelp til å restaurere dem.

Norsk partnerskap

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus er norsk partner i prosjektet. De har lang erfaring med å involvere frivillige og lokalmiljøet, og med å ivareta Vøienvolden gård.

I løpet av prosjektet har lokallaget vært på prosjektbesøk i Lihula, og prosjektdeltakerne i Lihula har besøkt Oslo. Formålet med møtene har vært gjensidig erfarings- og kunnskapsutveksling om engasjement og frivillighet – og hvordan historiske bygg kan bidra til å skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Estland

 • Prosjekteier

  Lääneranna kommune

 • Norsk partner

  Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus

 • Partners nettsted

  fortidsminneforeningen.no

 • Andre partnere

  Paide SRIK (EE)

 • Beløp

  € 500 000