Eøs-prosjekt

«Water World»: bevaring og forvaltning av kulturminner under vann

Portugal har en lang historie som sjøfartsnasjon og har gjennom tidene vært et knutepunkt mellom Atlanteren og Middelhavet. Dette har gitt lande en rik kulturarv under vann. Ved utforsking av nye metoder for undervannsarkeologi skal Portugals kulturminner under vann bevares og formidles.

Publisert: 25. juni 2020 | Endret: 10. oktober 2022

Kulturminner under vann Utenfor den portugisiske kysten ligger det flere hundre forliste skip, med enda flere historiske objekter om bord. I dette prosjektet skal det utvikles metoder for å kartlegge, undersøke, bevare og formidle kulturminner under vann. Foto: Directorate-General for Cultural Heritage (DGPC), Portugal

Om prosjektet

Portugals geografiske plassering, i skjæringspunktet mellom Middelhavet og Atlanterhavet, har gitt landet en sentral plass i verdens maritime historie – Portugisiske skip har reist ut i verden, og alt fra fønikere til romere til arabiske muslimer har gjennom tidene tatt sjøveien hit.

Samtidig har uvær, pirater og navigasjonsfeil ført til at mer en 200 skip gjennom århundrene har forlist utenfor den portugisiske kysten og er i dag en stor del av Portugals kulturarv under vann. Portugal har ratifisert UNESCO-konvensjonen fra 2001 om beskyttelse av kulturminnene under vann, og siden disse kulturminnene er sårbare for erosjon, plyndring, dyptråling og annen menneskelig aktivitet, haster det å lokalisere, dokumentere og beskytte denne kulturarven.

I dette prosjektet skal det utvikles nye metoder for å kartlegge, bevare og formidle kulturminner under vann. Prosjektet skal dokumentere utvalgte arkeologiske områder under vann. Blant annet ved bruk av fotogrammetiske metoder, geofysiske undersøkelser, og oppmålinger ved bruk av GPS og GIS. Målet er å kunne beskytte, bevare og holde tilsyn med kulturminnene uten å fjerne dem fra der de ligger.

Formidling av denne rike kulturarven er også en del av prosjektet. Noen objekter skal stilles ut i museer, både nasjonalt og lokalt, og det skal utvikles «løyper» for dykkere som ønsker å se kulturarven under vann. Noen av objektene og skipene skal rekonstrueres digitalt i 3D, slik at de også kan oppleves av de som ikke ønsker å dykke selv.

Norsk partnerskap

Norsk Maritimt Museum skal delta som norsk partner i dette prosjektet og vil bidra med kompetanse om kulturminner under vann og undervannsarkeologi. Partnerne vil samarbeide om flere av metodene som skal utvikles og det vil være gode muligheter for kunnskaps- og erfaringsutveksling fra begge sider.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Portugal

 • Prosjekteier

  National Centre for Underwater Archaeology (CNANS)

 • Nettsted

  www.patrimoniocultural.gov.pt

 • Norsk partner

  Norsk Maritimt Museum

 • Partners nettsted

  marmuseum.no

 • Beløp

  € 995,000