Eøs-prosjekt

Water World – bevaring og forvaltning av kulturarv under vann

Portugal har en lang historie som sjøfartsnasjon og en rik kulturarv under vann. Ved utforsking av nye metoder for undervannsarkeologi sammen med Norsk Maritimt Museum, skal Portugals kulturminner under vann bevares og formidles.

Publisert: 25. juni 2020 | Endret: 18. desember 2023

Konserveringsmagasiner for avsalting av gjenstander som har kommet opp av havet. Åtte rektangulære basseng installert i en større hall. Man skimter objekter lagt i vann i bassengene. Foto: Aleksandra Petie Einen, Riksantikvaren

Om prosjektet

Portugals geografiske plassering, i skjæringspunktet mellom Middelhavet og Atlanterhavet, har gitt landet en sentral plass i verdens maritime historie. Fra 1400-tallet innledet Portugal en stor oversjøisk ekspansjon. Perioden 1400- til midten av 1500-tallet blir regnet som Portugals gullalder. Landet var da, I tillegg til Spania, Europas ledende sjøfartsnasjon. Samtidig har uvær, pirater og navigasjonsfeil ført til at mer en 200 skip gjennom århundrene har forlist utenfor den portugisiske kyst. Siden disse kulturminnene er sårbare for erosjon, plyndring, dyptråling og annen menneskelig aktivitet, haster det å lokalisere, dokumentere og beskytte denne kulturarven.

I dette prosjektet skal det utvikles nye metoder for å kartlegge, bevare og formidle kulturarv under vann. Prosjektet skal dokumentere utvalgte arkeologiske områder gjennom fotogrammetiske metoder, geofysiske undersøkelser, og oppmålinger ved bruk av GPS og GIS. Målet er å kunne beskytte, bevare og holde tilsyn med kulturminnene in situ. Formidling av denne rike kulturarven er også en del av prosjektet. Noen objekter skal stilles ut i museer, både nasjonalt og lokalt, og det skal utvikles «løyper» for dykkere som ønsker å se kulturarven under vann. Noen av objektene og skipene skal rekonstrueres digitalt i 3D, slik at de også kan oppleves av de som ikke ønsker å dykke selv.

Norsk partnerskap

Norsk Maritimt Museum er med som norsk prosjektpartner. De har vært på flere prosjektbesøk til Portugal, og deltatt i mye av feltarbeidet. Undervannsarkeologer fra Norge har deltatt i dykk, og trent konsentrert med bruk av nye metoder i over en uke med Portugiserne. Blant disse er fotogrammetri. Fotogrammetri går ut på at arkeologene tar en rekke bilder med undervannskameraer. Disse lastes over i en programvare som deretter lager 3D-bilder av vrakene.

Norsk Maritimt Museum fått med seg kolleger fra andre norske sjøfartsmuseer og universiteter. Prosjektet har dermed vært et løft for undervannsarkeologien som fagfelt i hele Norge. Prosjektet har også gitt museet erfaring med internasjonale prosjekter.

Dette prosjektet har hatt en stor effekt for undervannsarkeologi i hele Norge

– Sven Ahrens, Norsk maritimt museum.

Se Riksantikvarens video om prosjektet:

Water world Tidlige trebåter er ivaretatt for fremtiden
Foto: Aleksandra Einen, Riksantikvaren
Water world Kanoner fra et av de mange forliste skipene langs Portugals kystlinje
Foto: Aleksandra Einen, Riksantikvaren
Water world Eldre krukke klargjøres for videre bevaring
Foto: Aleksandra Einen, Riksantikvaren
 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Portugal

 • Prosjekteier

  Directorate General for Cultural Heritage

 • Nettsted

  www.patrimoniocultural.gov.pt

 • Norsk partner

  Norsk Maritimt Museum

 • Partners nettsted

  marmuseum.no

 • Beløp

  € 995,000