Prosjekter og satsinger

Middelalderbyen Oslo

Den nye Follobanen mellom Oslo og Ski skal gå under Middelalderparken i Oslo. Som en del av Follobane-prosjektet har det vært gjennomført omfattende arkeologiske utgravninger. Arkeologene har gjort mange interessante funn som har gitt ny kunnskap om Oslo og befolkningen der i middelalderen.

Fra utgravningene i middelalderbyen Oslo På bildet ser du noen av bygningsrestene fra middelalderen som ble gravd frem. Foto: Turid Årsheim, Riksantikvaren

Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har på oppdrag fra Riksantikvaren utført utgravningene, som er finansiert av Bane NOR.

Riksantikvaren, Kulturetaten/Oslo kommune og Bane NOR har samarbeidet om den historiske byutviklingen og landskapsplanen. Det er denne landskapsplanen som er utgangspunktet for en ny utendørs utstilling, Middelalderparken inn i fremtiden, for publikum i Middelalderparken. Etter flere år med anleggsarbeid gir denne utstillingen en smakebit på hvordan Middelalderparken skal bli et område for både bevaring av kulturminner, formidling av historie og fremtidig bruk.

Arkeologene har avdekket mange nye hemmeligheter om livet i hovedstaden. Follobaneprosjektet har dermed gitt ny kunnskap om fortiden, fremtiden og nye muligheter.

Riksantikvaren har fungert som faglige rådgivere i prosjektet, samtidig som vi har en viktig myndighetsrolle som vedtaksmyndighet etter kulturminneloven.

Popup-utstillingen «Middelalderparken inn i fremtiden» står i Middelalderparken ut oktober 2020.

Last ned kart som PDF

3D-modell.

Modellen under viser et utgravd bymiljø langs Bispeallmenningen, med bygninger og deler av bispeborgens ringmur. Bispeallmenningen ledet fra bryggene og opp til biskopens borganlegg. Gaten var fundamentert med treverk, og dekket av huggflis, spon og jord.

Kart over Middelalderbyen Oslo. Kartet viser sentrale steder og anlegg i Oslo i middelalderen. Foto: Kartdata: Line Hovd, NIKU. Design av Designo.

Publisert: 9. september 2020 | Endret: 15. oktober 2021