PROSJEKTER OG SATSINGER

Riksantikvarens håndverksstrategi

Riksantikvaren jobber i 2023-2024 med å utarbeide en håndverksstrategi. Strategien skal være et verktøy i Riksantikvaren og kulturmiljøforvaltningens arbeid med å øke kompetanse og kapasitet innenfor relevante håndverk.

Kurs i høvelmaking Høvler av ulikt slag har gjennom flere hundre år hatt en selvfølgelig plass i verktøykassa til en bygningssnekker. I dag har de færreste av dagens håndverkere erfaring med å tilvirke dette. Museene i Akershus holder høvelmakingskurs for dagens håndverkere. Foto: Margret Lie Wessel

Uten håndverkeren stanser istandsettingsprosjektene. Derfor er det viktigste resultatet av strategien at eiere og forvaltere av kulturmiljø får stabil tilgang på kompetente håndverkere i et langtidsperspektiv. Riksantikvaren ønsker også at strategien skal bidra til å styrke samarbeidet mellom bransjeorganisasjoner og opplærings- og utdanningssektoren.

Vi ønsker innspill til strategiarbeidet

I november 2023 sendte Riksantikvaren ut et forslag til et rammeverk for strategiarbeidet. I dette dokumentet har vi skissert hvilke tema og problemstillinger strategien skal ta tak i. Fylkeskommuner, Sametinget, bransjeorganisasjoner, museer, interesseorganisasjoner og andre med eierskap til håndverksutvikling har blitt invitert til å komme med innspill på rammeverket.

Alle har mulighet å sende innspill til rammeverket. Ønsker du å sende inn et innspill, send det til postmottak@ra.no. Frist for å sende inn innspill er 5 januar 2024.

Bakgrunn for arbeidet med håndverksstrategien

Riksantikvaren har fått flere tilbakemeldinger på at det er mangel på håndverkere i tradisjonelle håndverksfag, og kunnskap er i ferd med å forsvinne.

For å ta vare på bygnings- og fartøyarven, må det være tilgang på riktig håndverkerkompetanse. Håndverkere må derfor også ha tilgang på gode  utdanningsmuligheter innenfor tradisjonshåndverk. Tradisjonell håndverkskompetanse er også en del av vår immaterielle kulturarv som må vernes og videreføres.

Strategien berører flere sektorer

Riksantikvaren har et overordnet ansvar for ivaretagelse av kulturminner og kulturmiljø, men har ikke ansvar for utdanning. I strategiarbeidet skal Riksantikvaren samarbeide med andre sektorer, som utdanningssektoren, byggenæringen og andre deler av kulturarvsektoren. Det blir viktig å finne gode tiltak på tvers av sektorer, og vi ønsker derfor å legge til rette for et godt samarbeid med alle parter i prosjektet.

Send ditt innspillFrist 5. januar 2024

Kontaktperson

Prosjektleder Jorid Martinsen
e-post: jorid.martinsen@ra.no

Bildet viser en mann bøyd over en høvelbenk, der han utfører arbeide med tradisjonelle verktøy på en større plankeNyheterOppstart av arbeid med handverks­strategi

Publisert: 9. november 2023