Siste nytt

Pressemeldinger

Risør

Vil hindre brann i Norges 200 verneverdige trehusmiljøer

– Brannsikkerheten er svært varierende i den tette, verneverdige trehusbebyggelsen i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran.  – I verste fall kan en ødeleggende bybrann utvikle seg, og da kan liv, helse og uerstattelige kulturminner gå tapt.

Publisert: 18. januar 2022

Landskap i Rogaland i nasjonalt register

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) er et register over landskap det knytter seg nasjonale interesser til. Landskap fra Rogaland er nå en del av dette registeret.

Publisert: 2. desember 2021 | Endret: 16. desember 2021

Kulturminneprisen 2021

Kvart år blir Riksantikvarens kulturminnepris delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for kulturminne. I dag vart det kunngjort at eigarane av Mølltunet i Geiranger får Riksantikvaren sin kulturminnepris 2021.

Publisert: 9. november 2021 | Endret: 10. november 2021

Levbare byer for fremtiden

Uten historiske omgivelser mister byene sin identitet. – Riksantikvarens bystrategi er et bidrag til en bærekraftig kulturmiljøforvaltning. Strategien gir anbefalinger for hvordan kulturmiljøverdier kan brukes som en ressurs for å utvikle levbare byer og steder. Bruk og gjenbruk av eksisterende bygninger er også viktige klimatiltak for å redusere klimagassutslippene, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Publisert: 2. november 2021 | Endret: 17. desember 2021

Kunstnarbustad i Olden freda

Kunstnaren og stålarvingen frå USA, William H. Singer jr., busette seg i Olden på starten av 1900-talet. No er huset til han og kona Anna, «Singerheimen», freda, og den eventyrlege historia om dei bemidla amerikanarane frå Olden skal bevarast.

Publisert: 27. oktober 2021 | Endret: 17. desember 2021

Riksantikvaren vedtar midlertidig fredning av jødisk historie i Tromsø

– Storgata 62 i Tromsø er truet av utbygging – fasadeendring og riving av bakgårdsbygning, sier riksantikvar Hanna Geiran, og vi vedtar midlertidig fredning for å sikre at ikke viktige kulturminneverdier går tapt. Bygården og bakgårdsbygningen forteller viktig jødisk historie i Tromsø.

Publisert: 13. oktober 2021 | Endret: 18. oktober 2021

Riksantikvaren freder skogfinske torp

Riksantikvaren freder nå de to skogfinske torpene Hytjanstorpet og Sollien i Grue Finnskog i Innlandet. Fredningene inngår i Riksantikvarens satsning på nasjonale minoriteters kulturminner.

Publisert: 2. oktober 2021 | Endret: 18. oktober 2021

Wittgensteins hus sett nedanfrå i landskapet. Huset står på ei hylle i fjordlandskapet omslutta av fjell og trær.

Fredar Ludwig Wittgenstein sitt hus

Riksantikvaren fredar huset til filosofen Ludwig Wittgenstein i Skjolden i Luster kommune i Sogn. Det vart tilbakeført til den opphavelege plassen i 2019.

Publisert: 27. september 2021 | Endret: 12. oktober 2021

1 2 3 18

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020