Siste nytt

Pressemeldinger

Hakavik kraftverk

Historiske kraftverk fredes

Kraftverkene var helt sentrale i framveksten av norsk industri og velferdssamfunn. Nå fredes en rekke kulturminner fra kraftverkshistorien.

Publisert: 1. september 2020 | Endret: 4. september 2020

Balke kyrkje

Satsinga på dei eldste kyrkjene held fram

Kyrkjene er i ei særstilling som kulturminne. No kjem det nye millionar til istandsetting og sikring av kyrkjebygg over heile landet.

Publisert: 3. juli 2020 | Endret: 4. september 2020

Krigshistorisk landskap i Narvikfjellene fredet

Riksantikvaren freder deler av Narvikfjellene, 80 år etter kampene hvor 8 500 norske og utenlandske soldater mistet livet. Områdefredningen er den største av sitt slag i Norge.

Publisert: 8. juni 2020 | Endret: 4. september 2020

52 millionar kroner ekstra til kyrkjebygg

Regjeringa foreslår ei ekstraløyve på 52 millionar kroner i 2020 til tiltak for kulturhistorisk viktige kyrkjer frå før 1850.

Publisert: 29. mai 2020 | Endret: 4. september 2020

Verdensarv

Riksantikvaren klager på vedtak i Vega

Et vedtak fra Fiskeridirektoratet fører til at man nå kan starte fiskeoppdrett ved Rørskjæran i verdensarvområdet Vega. Riksantikvaren sendte onsdag inn en klage på avgjørelsen.

Publisert: 22. mai 2020 | Endret: 4. september 2020

DArkeologar fann rester av eit vikingskip på Gjellestad i Østfold.

Vil grave ut Gjellestadskipet

Regjeringa foreslår 15,6 millionar kroner til utgraving av Gjellestadskipet i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Publisert: 12. mai 2020 | Endret: 4. september 2020

Monument i Trandumskogen

Krigsminnet Trandumskogen fredet

75 år etter frigjøringen av Norge blir Trandumskogen fredet av Riksantikvaren.

Publisert: 8. mai 2020 | Endret: 4. september 2020

Tilskot til fartøy i 2020

Riksantikvaren fordeler 63 millionar kroner til fartøyvern i 2020.

Publisert: 26. mars 2020 | Endret: 27. mars 2020

Verdensarv

Riksantikvaren bekymret for verdensarven på Vegaøyan

Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland står på Unescos verdensarvliste. Ærfuglene og røktning av disse er en viktig del av verdensarven. Nå ber Riksantikvaren kommunen om fritak fra dagens forbud for enkelte hytteeiere, slik at frivillige fuglevoktere kan komme seg til øya.

Publisert: 24. mars 2020 | Endret: 27. mars 2020

1 2 3 13

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020