Siste nytt

Pressemeldinger

Opnar for Bybanen over Bryggen

Riksantikvaren ber likevel Vestland fylkeskommune reise motsegn mot forslag til reguleringsplan for Bybanen, for å redusere risiko, usikkerheit og negative verknader for Mellomalderbyen Bergen, arkeologiske kulturlag og verdsarvstaden Bryggen.

Publisert: 1. desember 2022

Fredar minnesmerke over jødiske born og unge. Cissi Klein-statuen i Trondheim.

Fredar minnesmerke over jødiske born og unge

Statuen og minnesmerke Cissi Klein er freda den 25. november. Kunstverket er eit minnesmerke over alle våre jødiske barn og tenåringar som blei drepne i Holocaust.

Publisert: 25. november 2022 | Endret: 28. november 2022

Deportasjonsmonumentet på Akershuskaia i Oslo freda

Deportasjonsmonumentet på Akershuskaia i Oslo vart freda 24. november. – Eit viktig kulturminne, og ein stad å minnast overgrepa mot den jødiske befolkninga under andre verdskrigen, seier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen (Sp).

Publisert: 24. november 2022 | Endret: 28. november 2022

Norges største fredningssak: Her inngår den bergenske kongevei.

Endring i Norges største fredningssak

I dag freder Riksantikvaren fire nye kulturminner i Statens vegvesens verneplan, og gjør endringer i fredningsforskriften for over 100 veianlegg, bruer og byggverk.

Publisert: 17. november 2022 | Endret: 18. november 2022

Kart og oppmåling: 37 varder og objekter er fredet i Kartverkets landsverneplan.

Freder kulturminner for kart og oppmåling

Nå er 37 varder og oppmålingsobjekter fredet, som samlet representerer historien om oppmåling og kartfesting av Norge i snart 250 år.

Publisert: 14. november 2022 | Endret: 18. november 2022

Kulturminneprisen 2022 gikk til Venner av Aurlandsdalen.

Kulturminneprisen 2022

I dag vart det kunngjort at dugnadsgjengen “Venner av Aurlandsdalen” får Riksantikvarens kulturminnepris for 2022.

Publisert: 1. november 2022 | Endret: 10. november 2022

Tilskudd til stabbur på Vesterdal Nedre..

Søk om tilskudd innen 1. november

Eier du et kulturminne? Søk tilskudd innen 1. november til din fylkeskommune eller til Sametinget.

Publisert: 17. oktober 2022 | Endret: 10. november 2022

Endringar i NB!-registeret i Agder og Nordland

Riksantikvaren har revidert NB!-registeret i fylka Agder og Nordland. No er endringane knytt til kulturmiljø av nasjonal interesse publisert. 

Publisert: 10. oktober 2022 | Endret: 12. oktober 2022

– Frivilligheit er ein berebjelke for kulturarven

Riksantikvaren lanserte sin nye frivilligheitsstrategi under årets Arendalsuke. Tal frå SSB syner at 1 av 6 gjer ein frivillig innsats for kulturmiljø.

Publisert: 1. september 2022 | Endret: 8. september 2022

Odals Værk er eit vakkert anlegg.

Fredar Odals Værk

Riksantikvaren fredar bruket Odals Værk i Innlandet. – Dette er eit sjeldan godt bevart døme på eit stort og viktig anlegg i Innlandet, med spor frå næring og levd liv dei siste 200 åra, seier avdelingsdirektør Turid Kolstadløkken.

Publisert: 25. august 2022 | Endret: 30. september 2022

1 2 3 20

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020