Siste nytt

Pressemeldinger

Risør

Brannen i Risør

Brannen i trehusmiljøet i Risør sentrum er en påminnelse om hvor viktig det er med gode brannsikringstiltak. Varmesøkende kameraer var avgjørende for at omfanget av brannen ikke ble større.

Publisert: 24. februar 2021 | Endret: 26. februar 2021

Agder og Buskerud i nasjonalt register

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interessere (KULA) er eit  register over landskap det knyter seg nasjonale interesser til. Landskap frå Agder og Buskerud er no ein del av dette registeret.

Publisert: 4. februar 2021 | Endret: 26. februar 2021

Lanserer eksempelsamling

Treng du inspirasjon til arbeidet med freda og verneverdige hus? Riksantikvaren har laga ei digital eksempelsamling, for å vise gode løysingar innan norsk bygningsvern.

Publisert: 21. desember 2020 | Endret: 10. februar 2021

Kulturminnevernets «Nobelpris» til en norsk vinner

For første gang mottar en nordmann Piero Gazzola-prisen. Amund Sinding-Larsen får prisen for arbeidet med å fremme, utvide og berike ICOMOS metoder for å bevare verdens kulturarv gjennom fire tiår.

Publisert: 18. desember 2020 | Endret: 10. februar 2021

1 2 3 15

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020