Siste nytt

Pressemeldinger

Bildet viser den arkeologiske utgravningen av ruinene av Klemenskirken. Bildet er lånt av NIKU.

H.K.H. Kronprins Haakon til Trondheim

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon kommer til Trondheim den 21. mai, for å åpne DIGS og Klemenskirkeutstillingen.

Publisert: 3. mai 2019 | Endret: 17. desember 2019

Engøyholmen kompetansesenter i Stavanger får tilskudd fra Riksantikvaren. Bilde er fra formidling av håndverk under Tall Ships Races i Stavanger 2018. Fotograf Engøyholmen

Tilskudd til verdiskaping 2019

Riksantikvaren gir støtte til 15 verdiskapingsprosjekter på kulturminnefeltet i år. Blant prosjektene som får støtte er uthavner i Agder, postvegen i Møre og Romsdal og kulturlåver i Oppland.

Publisert: 27. mars 2019 | Endret: 17. desember 2019

Bildet viser det fredete damskipet Børøysund. Fotograf er Erik småland, Riksantikvaren

Tilskudd til fartøy i 2019

Riksantikvaren fordeler 63 millioner kroner til fartøyvern i 2019.

Publisert: 11. mars 2019 | Endret: 17. desember 2019

Bildet viser Bryggen i Bergen er et av Norges verdensarvsteder. Fotograf er Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Tilskudd til verdensarv 2019

Hvert år får norske verdensarvsteder tilskudd over statsbudsjettet. I denne runden deles det ut over 54 millioner kroner til arbeidet med den norske verdensarven.

Publisert: 25. februar 2019 | Endret: 17. desember 2019

Bildet viser en Bronse-celt (liten øks) funnet i 2017 i Hegra, Trøndelag. Foto er tatt av Jostein Gundersen, Riksantikvaren

Nasjonale retningslinjer for finnerlønn

Riksantikvaren har utarbeidet nasjonale retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn ved arkeologiske funn.

Publisert: 29. januar 2019 | Endret: 17. desember 2019

Bilde av Prøysenstua. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Prøysenstua fredet

Riksantikvaren har fredet Alf Prøysens barndomshjem i Ringsaker.

Publisert: 17. januar 2019 | Endret: 20. desember 2019

Bildet viser Søragadå i Skudeneshavn.. Foto er tatt av Ørjan B. Iversen

Skudeneshavn fredes

Skudeneshavn fredes som kulturmiljø. Det vedtok Kongen i statsråd i dag. Dette innebærer at gater, plasser, bygninger og parken fredes etter kulturminneloven. Totalt omfatter fredningen 180 eiendommer.

Publisert: 30. november 2018 | Endret: 17. desember 2019

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020