Pressemelding

Søk om kirkemidler

– Stortinget har bevilget en tilskuddspott på totalt 20 millioner til sikring av våre viktige kulturhistoriske kirkebygg, sier riksantikvar Hanna Geiran. – I år prioriterer vi søknader for tak, vegger og murer for å sikre våre verdifulle steinkirker fra middelalderen.

Publisert: 27. januar 2022 | Endret: 21. april 2022

Vakre Kvamsøy kyrkje i Sogn er en av flere middelalderkirker i stein som har fått tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren.
Kvamsøy Kirke Vakre Kvamsøy kyrkje i Sogn er en av flere middelalderkirker i stein som har fått tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren.

Søknadsfristen er 18. mars. Tilskuddet er bevilget i statsbudsjettet for 2022 over Barne- og familiedepartementets budsjett, og departementet har bedt Riksantikvaren om å forvalte midlene.

– Mange eldre kirker er i dårlig stand til tross for iherdig innsats fra kirkevergene rundt om i landet. Særlig i en tid med ekstraordinære utgifter i kommunene vil et tilskudd til klimasikring av kirkene være viktig bidrag for å sikre disse kulturminnene. Det er også et steg på veien for å sette i stand steinkirker fra middelalderen fram mot tusenårsmarkeringen av slaget på Stiklestad, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe.

I samarbeid med Barne- og familiedepartementet, KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Kirkerådet har Riksantikvaren valgt å spesielt invitere eiere av middelalderkirker i stein til å søke om tilskudd. I Norge har vi 159 middelalderkirker bygget av stein.

– Vi vet at middelalderkirkene i stein har betydelig dårligere tilstand på yttersiden av vegger og tak enn de øvrige kirkene. De har også flere utfordringer knyttet til murverket. Klimaendringene kommer til kirkene også, og det er derfor viktig å sørge for at vegger, tak og murer er i god nok stand til å tåle vær og vind uten skader, sier Geiran.

Kirkeeierne må levere søknad innen 18. mars. Etter planen skal kirkeeierne få svar på søknadene etter påske.

Eiere av middelalderkirker i stein kan søke om to forskjellige typer tiltak:

  • Istandsetting av kirkenes klimaskall, altså tak og vegger. Tilskudd inntil 1.000.000 kr.
  • Forprosjekt for utbedring av murverk. Tilskudd inntil 300.000 kr.

Hvem eier kirkene?

  • Det finnes mange ulike typer kirker utenom steinkirkene fra middelalderen.
  • De aller fleste kirker er eid av kirkesokn.
  • Noen kirker er eid av private. Dette er for eksempel stavkirker eid av Fortidsminneforeningen, det kan være katolske kirker eller ulike frikirker.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153