Pressemelding

Tilskudd til fartøy i 2016

Med 40 millioner ekstra i tiltaksmidler over statsbudsjettet, kan Riksantikvaren nå fordele til sammen 100 millioner kroner til fartøyvern. Pengene går til istandsetting av freda og verna fartøy over hele landet.

Publisert: 25. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av M/S "Grytøy". Foto: Riksantikvaren
Grytøy M/S "Grytøy" er hjemmehørende i Troms fylke og fikk over 3,3 millioner kroner i tilskudd. Foto: Riksantikvaren

– Kystkulturen forteller historien om Norge. Det er et betydelig beløp vi nå setter av til fartøyvernet. I årets statsbudsjett er det gitt ekstra tiltakspenger som bidrar til å styrke den maritime kulturarven. Erfaringen viser at den støtten vi gir, utløser en stor innsats også fra de frivillige, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Det finnes i dag over 240 fartøy på Riksantikvarens verneliste. Av disse er 14 fredet. Fartøyvernet opprettholdes av innsatsen til flere tusen frivillige, som legger ned mange arbeidstimer innen vedlikehold, istandsetting og drift.

– Det er viktig at flere av våre historiske fartøy er i drift, slik at flest mulig kan oppleve fartøyene i sitt rette miljø. Fartøyvernet er helt avhengig av innsatsen fra de frivillige og årets tildeling er et viktig supplement til deres arbeid, sier riksantikvar Jørn Holme.

Årets tildelinger
Med årets tilskudd vil enkelte fartøy nå bli ferdigstilt etter mangeårige restaureringsprosjekter. Et av disse er fiskeskøyta M/K «Havblikk» fra 1960, som med årets tildeling på 3,5 millioner kroner blir ferdigstilt ved Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum.

Andre store satsninger fortsetter med full styrke. M/K «Fremmad II», med base i Rogaland, ble bygget i England i 1888. Fartøyet har blitt brukt til både fiske og fraktefart og gitt først ut av drift i 2007, etter virksomme 119 år. M/K «Fremmad II» mottar i år 4,5 millioner kroner til å videreføre istandsettingsarbeider ved Hardanger Fartøyvernsenter.

Hvem kan få tilskudd?

I 2016 satses det på å ferdigstille flere igangsatte prosjekter for å frigjøre verkstedfasiliteter og tilskuddsmidler for kommende år. For at et fartøy skal kunne få tilskudd, er det særlig to forhold som er viktige. Det ene er fartøyets kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet. Det andre er fartøyets fysiske tilstand og graden av autentisitet. Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjektene og lokalt engasjement, og legger vekt på å få en rimelig geografisk fordeling av ressursene.

Bilde av M/K «Fremmad II», med base i Rogaland, fikk over 4,5 millioner til å videreføre istandsettingsarbeider. Foto: Riksantikvaren
Fremmad II M/K «Fremmad II», med base i Rogaland, fikk over 4,5 millioner til å videreføre istandsettingsarbeider. Foto: Riksantikvaren

Tilskuddsliste Fartøyvern –  Statsbudsjettet 2016 

For 2016 har det kommet inn søknader på nærmere 308 millioner.
Riksantikvarens budsjett dekker kun 33% av den totale søknadsmassen.

Fylkesvis fordeling av tilskuddene:

ObjektTilskuddsbeløp 
 
Akershus
Minneslippen150 000
Sum Akershus 150 000
Aust-Agder 
Bjoren384 000
Sum Aust-Agder 384 000
Buskerud
Sum Buskerud 
Finnmark 
Einar II257 000
Gamle Mårøy3 175 000
Gamvik320 000
Sum Finnmark3 752 000
Hedmark 
Randsfjord ev. Mjøsfergen350 000
Sum Hedmark 350 000
Hordaland 
Bergseth100 000
Folgefonn I300 000
Granvin3 240 000
Lindenes500 000
Midthordland316 000
Nordstjernen2 750 000
Oster150 000
SAVOS Hordaland FDV *500 000
SAVOS Hordaland *840 000
Skånevik800 000
Stord I292 040
Tysnes 250 000
Vestgar855 000
Vikingen200 000
Vulcanus850 000
Sum Hordaland 11 943 040
 
Møre og Romsdal
Bilfergen185 000
Drengen10 000
Hindholmen295 000
SAVOS Møre og Romsdal *250 000
Afjord160 000
Sum Møre og Romsdal 900 000
Nordland 
Faxsen272 000
Gamle Salten1 000 000
Gamle Skogøy1 000 000
Geir Ketil80 000
Havblikk3 505 857
Hermes II1 045 468
Sum Nordland 6 903 325
 
Nord-Trøndelag
Straumingen360 000
Torgunn-Kathrine250 000
Vågsfjell2 900 000
Sum Nord- Trøndelag 3 510 000
Oppland
Brandbu3 295 250
Skibladner1 253 500
Sum Oppland 4 548 750
Oslo 
Børøysund340 000
Hamen1 500 000
Sjøbad II2 000 000
Styrbjørn214 800
Sum Oslo 4 054 800
 
Rogaland
Andholmen50 000
Ekar2 600 000
Fremad II3 160 527
Jøsenfjord6 000 000
Riskafjord II530 000
Rogaland1 693 000
Sandnes1 600 000
SAVOS Rogaland *950 000
Sum Rogaland 16 583 527
Sogn og Fjordane
Arnafjord2 499 500
Atløy950 000
Gamle Solundir200 000
Haugefisk426 900
Nybakk413 000
Bremanger kommune SAVOS60 000
Stangfjord4 136 525
Stavenes3 750 000
Sum Sogn og Fjordane 12 435 925
Sør-Trøndelag 
Epo100 000
Gamle Stoksundferja1 037 000
Hansteen1 049 800
Hermes716 953
Kaptein Dyre224 000
Sørhavn300 000
Tampen I916 578
Sum Sør-Trøndelag 4 344 331
 
Telemark 
Ammonia1 537 000
FDV Rjukanbanen2 400 000
Gamle Kragerø189 444
Storegut1 764 300
Tinnoset Slipp705 500
Sum Telemark 6 596 244
Troms 
Flid I404 000
Grytøy3 359 311
Sum Troms 3 763 311
Vest-Agder 
Gamle Oksøy200 000
Hestmanden3 000 000
Sum Vest-Agder3 200 000
Vestfold 
Forlandet100 000
Frithjof II200 000
Jærbuen II902 000
Kysten580 000
Sum Vestfold 1 782 000
Østfold 
Fix352 434
Fredrikshald I1 026 837
Hvaler1 046 000
Jelse1 448 950
Turisten176 250
Sum Østfold 4 050 471
Ikke fartøy 
Norsk Forening for Fartøyvern2 107 000
Sum Ikke fartøy 2 107 000

 

* SAVOS (Samarbeidsrådet for Vestlandet og Sørlandet) er et regionalt samarbeid mellom fylkene på Sør- og Vestlandet. Et av tiltakene er en avtale med Riksantikvaren om 50 % refusjon av tilskudd disse fylkene gir av egne midler til fartøyvern.

For noen ganske få fartøy gjenstår enkelte avklaringer på blant annet omfang av arbeid, disse er derfor ikke inkludert i listen over.

Dato 25.02.2016 12:52 endret 25.02.2016 12:56

Kontaktperson

Pressetelefon: 404 65 153