Internasjonalt samarbeid

The International Course on Wood Conservation Technology (ICWCT)

Det internasjonale kurset i trekonservering (ICWCT) arrangeres i Norge annet hvert år.

Personer jobber på stol med blått trekk
Workshop på Møbelverkstedet med det Internasjonale trekurset. Foto: Riksantikvaren

Kurset arrangeres av Riksantikvaren i samarbeid med ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property og NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Kurset

Kurset går over 6 uker og dekker både praktiske og teoretiske aspekter ved bevaring av tre – både gjenstander og bygninger. Deltakerne gjennomgår et program som består av forelesninger, praktiske oppgaver, demonstrasjoner og befaringer rundt om i Norge. Konserveringsprinsipper og -teori, forebyggende konservering og materialkunnskap er sentrale emner. En verdifull tilleggsbonus ved kurset er den gode muligheten til internasjonal faglig kunnskapsutveksling og nettverksbygging.

Hovedmålgruppen for kurset er arkitekter, konservatorer og håndverkere som arbeider med kulturminner eller gjenstander av tre. 20 deltakere fra hele verden får plass på hvert kurs og vi oppfordrer også fagpersoner fra norske miljøer til å søke.  Kurset holdes på engelsk og bestått kurs gir 15 studiepoeng fra NTNU.

Neste kurs holdes i 2024. Kurset vil bli annonsert og lenke til søknadsskjema gjort tilgjengelig på Riksantikvarens nettsider i mai 2023.

Publisert: 14. januar 2020 | Endret: 28. juni 2022