Internasjonalt samarbeid

The International Course on Wood Conservation Technology (ICWCT)

Det internasjonale kurset i trekonservering (ICWCT) arrangeres i Norge annet hvert år.

Personer jobber på stol med blått trekk
Workshop på Møbelverkstedet med det Internasjonale trekurset. Foto: Riksantikvaren

Kurset arrangeres av Riksantikvaren i samarbeid med International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property in Rome (ICCROM) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Kurset

Kurset er digitalt med kursmateriale tilgjengelig på nett. I tillegg blir det 3 – 4 samlinger på Zoom hver uke med diskusjoner og gjennomgang av oppgaver. Bestått kurs gir 7,5 studiepoeng fra NTNU.

Kurset dekker både praktiske og teoretiske aspekter ved bevaring av tre – både gjenstander og bygninger. Deltakerne gjennomgå et program som består av forelesninger, praktiske oppgaver, demonstrasjoner og befaringer. Konserveringsprinsipper og -teori, forebyggende konservering og materialkunnskap er sentrale emner.

Hovedmålgruppen for kurset er kvalifiserte fagpersoner med noen års erfaring innen trekonservering. Kurset dekker både praktiske og teoretiske aspekter. En verdifull tilleggsbonus ved kurset er den gode muligheten til faglig nettverksbygging som kursene gir. Mange tidligere deltakere sitter nå i ansvarsfulle stillinger i sine respektive land og treffes igjen på felles internasjonale arenaer. De utgjør således et verdifullt, verdensomspennende fagnettverk som Norge, så vel som deltakerne selv, har stor glede og nytte av.

Deltakere for ICWCT 2020 er nå tatt ut og 20 deltakere fra 20 forskjellige land vil delta.

Publisert: 14. januar 2020 | Endret: 9. desember 2021