Tilskuddsordninger

Tilskudd til sikring av stavkirker

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av stavkirker.

Hva kan du søke om?

Det kan gis tilskudd til tiltak som sikrer kirkene mot brann, hærverk eller klimahendelser.

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, og hvor mye. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring (post 73)

Hvordan søker du?

Søknad skal sendes til fylkeskommunen. Søknader som gjelder Svalbard eller Jan Mayen, sendes til Riksantikvaren på e-post til postmottak@ra.no,  eller via post til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Riksantikvaren tar imot søknader hele året, og har løpende kontakt med eierne av de 28 stavkirkene i landet.

Trenger du bistand eller veiledning for å søke om tilskudd?

Kontakt Riksantikvaren

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Publisert: 16. januar 2023 | Endret: 24. oktober 2023