Tilskuddsordninger

Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder

Hvem kan søke?

Eiere av eller kommuner med bygg eller anlegg innenfor tette trehusområder av kulturhistorisk verdi. Det er Riksantikvaren som definerer hvilke områder detter gjelder, dette kan du lese mer om i vår veileder.

Hva kan du søke om?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

  • bidrar til at brann oppdages raskt
  • hindrer spredning av brann
  • tilrettelegger for enkel slukking
  • utarbeide brannsikringsplan

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, og hvor mye. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift til tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring (post 73)

Hvordan søker du?

Send søknad til fylkeskommunen.

Søknadskjema

Skjema for søknad om tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljøer (PDF)

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. november

Trenger du bistand eller veiledning for å søke om tilskudd?

Det er fylkeskommunene og Sametinget som fordeler tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljøer. Ta kontakt med din fylkeskommune eller Sametinget for å få nærmere informasjon om prioriteringer eller hjelp og veiledning til søknaden.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Publisert: 16. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023