Tilskuddsordninger

Tilskudd til fartøy

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av fredete eller vernete fartøy, og organisasjoner, foreninger og prosjekter som opererer innenfor tilskuddsordningens formål.

Hva kan du søke om?

Det kan søkes tilskudd til

  • sikring
  • vedlikehold
  • istandsetting og restaurering av fredete og vernete fartøy.

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, og hvor mye. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift om tilskudd til fartøyvern

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd til fartøy sendes i søknadssystemet Digisak.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. november

Trenger du bistand eller veiledning for å søke om tilskudd?

Det er fylkeskommunene og Sametinget som fordeler tilskudd til fartøy. Ta kontakt med din fylkeskommune eller Sametinget for å få nærmere informasjon om prioriteringer eller hjelp og veiledning til søknaden.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 74.

Publisert: 16. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023