Tilskuddsordninger

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner (TIK)

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner.

Hva kan du søke om?

Det kan søkes tilskudd til

  • sikring
  • istandsetting
  • vedlikehold
  • kulturminne- og tilstandsregistrering
  • dokumentasjon
  • mulighetsstudier
  • lønn til stillinger som er direkte knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, og hva det kan gis av tilskudd. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner (post 72)

Hvordan søker du?

Søknad skal sendes til fylkeskommunen. Søknader som gjelder Svalbard eller Jan Mayen, sendes til Riksantikvaren på e-post til postmottak@ra.no, eller via post til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

Søknadskjema

Last ned skjema for søknad om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner (PDF.)

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. november

Trenger du bistand eller veiledning for å søke om tilskudd?

Det er fylkeskommunene og Sametinget som fordeler tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner. Ta kontakt med din fylkeskommune eller Sametinget for å få nærmere informasjon om prioriteringer eller hjelp og veiledning til søknaden.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 72.

Publisert: 16. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023