Forskrift om konsekvensutredninger i forbindelse med konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven

Veilederen tar for seg viktige tema i forskriften og viser hvordan disse skal anvendes ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Veilederen går også igjennom saksbehandlingsprosessen for planer som skal ha konsekvensutredning. Veilederen sier ikke noe om hvordan en konsekvensutredning skal utføres.

1Lenke til veileder