Post 73 Brannsikring av middelalderkirker i stein

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til brannsikring av middelalderkirker i stein

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Brannsikring er nødvendig for å unngå tap av uerstattelige kulturminneverdier. Målet er å holde god brannsikringen av middelalderkirkene på et høyt nivå ved tilskudd til slukkeanlegg og andre tiltak.

2Hvem kan motta tilskudd fra posten, og til hva?

Eiere og forvaltere av middelalderkirker i stein kan motta tilskudd. Riksantikvaren fordeler midlene etter søknad om tilskudd til å høyne brannsikkerheten for kirkene, i tråd med de enkelte middelalderkirkenes ROS-analyse. ROS-analysen skal legges til grunn ved beregning av tilskudd.