Post 73 Brannsikring av stavkirker

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til brannsikring av stavkirker

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Brannsikring er nødvendig for å unngå tap av stavkirkene. Målet er å holde brannsikringen av stavkirkene på et høyt nivå.

2Hvem kan motta tilskudd fra posten, og til hva?

Fellesråd, foreninger og museer som eier stavkirker kan motta tilskudd. Riksantikvaren fordeler midlene etter søknad om tilskudd til å høyne brannsikkerheten for stavkirker, i tråd med de enkelte stavkirkenes ROS-analyse. ROS-analysen skal legges til grunn ved beregning av tilskudd.