Verdisetting og verdivekting av kulturminner

De som registrerer kulturminner og kulturmiljøer vil også ofte gjøre seg tanker om verdiene til det de registrerer. For å fange opp dette på systematisk vis er det satt opp en sjekkliste i denne feltveilederen som favner både hvilke verdier kulturminnene og kulturmiljøene har og hvor store verdiene er.

Current View