Bybrannsikring

Bybrannsikring Veilederen beskriver hvordan man kan redusere fare for storbrann i verneverdig tett trehusbebyggelse. Den er utarbeidet av COWI v/Martin Kristoffersen på oppdrag av Riksantikvaren.

Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder

Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder Denne veilederen gir en kort innføring i emnene tett trehusbebyggelse, brannvern og tilskuddsordningen for brannvern. Veilederen er skrevet for kulturminneforvaltningen, og det forventes at saksbehandleren er kjent med gjeldende...

Lystenningssted i kirkerommet

Lystenningssted i kirkerommet Riksantikvarens veileder for forenklet kirkesaksbehandling,- nr 2. Denne veilederen gjelder for listeførte kirker. Disse er vurdert som spesielt verdifulle og har nasjonal verdi. De skal behandles med like stor respekt som fredete...