Veiledere

Kirker

Finner du ikke det du leter etter?

Se også Riksantikvarens eksempelsamling, Riksantikvarens vitenarkiv, eller våre sider om lover, forskrifter og konvensjoner.

Arbeids­instruks for stillas­montering på middel­alder­kirker av stein Rutiner som sikrer mur­verket mot inngrep som svekker kultur­minne­verdiene. Rengjøring av kirkerom i forbindelse med Covid-19 Utarbeidet av KA og Riksantikvaren. Forprosjekt for istandsetting av middelalderkirker i stein Å undersøke murverk for vedlikeholdsvennlig istandsetting. For­valtning av middel­­alderske kirke­steder Kirkeklokker innføring i funksjoner, historie, bruk, ettersyn og bevaring.  Kirkens interiør, eksteriør og omgivelser en samling av informasjonsark til veiledning og praktisk hjelp. Løpere og andre tekstiler i kirke­rommet veileder for forenklet kirke­saks­behandling Lyd og bilde i kirke­rommet Veileder for forenklet kirkesaks­behandling Lys­tennings­­sted i kirkerommet veileder for for­enklet kirke­saks­behandling. Montering av utvendige lynvern-anlegg En veileder i estetikk Orglers klanglige og tekniske funksjon oppsummering av erfaringer og resultater Rettleiar til tilskotsposten for BFD-midlar til freda og verneverdige kyrkjebygg Post 61 Veileder for til­skudd til brann­sikring av middel­alder­kirker i stein Post 73 Veileder for tilskudd til sikring av stavkirker Post 73 Veileder for tilskudd til istandsetting av fredede bygninger i privat eie fra før 1537 Post 73 Veileder for tilskudd til kunst og inventar i kirker Post 73 Veileder for tilskudd til vedlikehold, konservering og dokumentasjon av stavkirker Post 73 Utskifting av elektrisk anlegg og rørovner i listeførte kirker Riksantikvarens veileder for forenklet kirkesaksbehandling i listeførte kirker - nr 5 Varme­styrings­­­­anlegg i kirken Riksantikvarens veileder for forenklet kirke­saks­behandling Forprosjekt for installasjon av slokkeanlegg i kirker Utarbeiding av forprosjekter for installasjon av slokkeanlegg i fredete og listeførte kirker. Verdi­bergings­plan for kirker vei­leder for eiere og for­valtere av kirker som skal lage verdi­bergings­plan for sine bygning­er

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 30. januar 2024