Nyheter

Vel møtt på Oslo Forum 2021

Den digitale konferansen Oslo Forum 2021 – Cultural heritage in a changing climate, arrangeres 28.-30. september. Tema er klima og kulturminner.

Publisert: 27. september 2021 | Endret: 29. januar 2024

Nessasjøhuset er et varehus fra 1850 som i dag huser Ryfylkemuseet. På bildet er det høy sjø.
Nessasjøhuset Et gammelt varehus fra 1850. I dag huser det Ryfylkemuseet. Foto: Foto: Tor J. Jørgensen

Riksantikvaren og Kulturrådet arrangerer en internasjonal digital konferanse på vegne av Baltic Region Heritage Committee (BRHC). Den viktige sammenhengen mellom klimaarbeid og bevaring av kulturminner står sentralt.

Åpent for alle

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Konferansen skal belyse problemstillinger, arbeid og erfaringer knyttet til kulturarv og klima, fra de nordiske, baltiske og britiske landene. Arrangementet et det syvende forumet som blir arrangert av Baltic Region Heritage Committee (BRHC) og retter søkelyset mot internasjonalt samarbeid for å nå nødvendige klimamål og beskyttelse av klimautsatte kulturminner. 

Riksantikvaren taler

Utslippsreduksjon og klimatilpasning er hovedtema i forumet. Sentrale aktører fra kulturarvssektoren deltar i diskusjonen. Arrangementet ledes av miljøaktivist Gina Gylver. Riksantikvar Hanna Geiran taler på onsdag 29. september. 

Konferansen strømmes her 

Les mer om arrangementet her