Nyheter

Webinar: Kyrkjefagsamling 2021

Riksantikvaren inviterer i samarbeid med Kyrkjerådet og KA til fagdag for sakshandsamarar på alle nivå i forvaltinga av kyrkjebygg og gravplassar.

Publisert: 24. mars 2021 | Endret: 29. januar 2024

Trondenes kirke Trondenes kirke Foto: Einar Karlsen, Riksantikvaren

Kyrkjefagsamlinga har vore eit årleg arrangement, men samlinga falt bort i 2020 grunna koronapandemien. No, i mars 2021 , gjennomfører vi den i digital utgåve, og åpnar for fleire deltakarar enn tidlegare.

Med regionreformen i 2020 og ny kirkelovgiving frå 2021 har nye gruppar blitt involvert i dette feltet, og det er mykje nytt å informere om. Arrangementet er difor denne gongen åpent for alle interesserte.

Fortsatt vil det være særskild relevant for sakshandsamarar ved bispedømmekontora, kyrkjeverger og kyrkjebyggansvarlege, men no vil også sakshandsamarar i kulturarvseksjonane i fylkeskommunane ha nytte av det og være hjerteleg velkomne til å delta.

Sjå programmet her: Kyrkjefagsamling 25. mars 2021

Lenke til sending: Trykk her for å sjå på strømmen!