r r r

Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nyheter

 • Victoria terrasse 4. mai 2016

  Å slå opp med historien

  I en kronikk i VG oppfordrer riksantikvar Jørn Holme til mer kreativ gjenbruk og transformasjon av gamle bygninger.
 • I Sveio kommune i Hordaland har de kartlagt til sammen 2500 kulturminner og er nå klare med kulturminneplan. Bildet er fra Einstadbøvoll gard i Sveio. Foto: Sveio kommune 6. april 2016

  Kulturminneplaner i 50 nye kommuner

  Riksantikvaren gir i år 50 kommuner penger til å lage kulturminneplaner. Dermed har over halvparten av landets kommuner fått støtte til dette arbeidet.
 • Kvitsøy kirke 1. april 2016

  Kirkene inn i en ny tid

  Hvordan skal staten bidra til å ivareta kirkebygg med store kulturminneverdier etter at stat og kirke skiller lag? Dette spørsmålet stiller riksantikvar Jørn Holme og adm. dir. i KA, Frank Grimstad, i en kronikk i Aftenpo...
 • Grytøy 25. februar 2016

  Tilskudd til fartøy i 2016

  Med 40 millioner ekstra i tiltaksmidler over statsbudsjettet, kan Riksantikvaren nå fordele til sammen 100 millioner kroner til fartøyvern. Pengene går til istandsetting av freda og verna fartøy over hele landet.
Gå til arkiv