r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

From Postwar to Postmodern – 20th Century Built Cultural Heritage

Dato: 28. september 2016 09:00 - 30. september 2016 13:00
Sted: Universitetet i Kiel, Tyskland
Ansvarlig - e-post: noelle.dahl-poppe@ra.no
Påmeldingsfrist: 1. september 2016 00:00
Konferansen Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum vil være i auditoriet på Universitetet i Kiel i Tyskland. Foto: Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein, Kiel

Østersjørådets samarbeidsgruppe for kulturarv inviterer til en konferanse med tema From Postwar to Postmodern – 20th Century Built Cultural Heritage, 28.–30. september i Kiel i Tyskland.

Les mer om program og påmelding på nettsiden til konferansen.

Mål og målgruppe

Målet med konferansen Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum er økt oppmerksomhet om kulturarven fra etterkrigstiden og den postmoderne periode i Østersjøregionen.

Målgruppen for konferansen er blant annet ansatte i kulturminneforvaltningen, eksperter fra kulturarvsektoren, forskere, medlemmer fra Østersjøsamarbeidets deltakerland, arkitekter og andre relevante fag- og interessegrupper.

Om Østersjøsamarbeidet

Riksantikvaren deltar i Østersjørådets samarbeidsgruppe for kulturarv, The Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States. I denne gruppa diskuteres felles utfordringer i landene rundt Østersjøen: Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Estland, Latvia, Litauen, Russland, Polen og Tyskland. Det er etablert flere arbeidsgrupper med fokus på blant annet etterkrigstidens kulturarv, kystkultur og undervannsarkeologi.