Arkeologiske funn

Funn av kulturhistoriske gjenstander kan fortelle oss mye om vår felles forhistorie, og være til stor nytte i forskning. Les om hva du skal gjøre om du har funnet noe, lovgivningen og retningslinjene rundt finnerlønn.

Salhus trikotagefabrik
Pressemelding

Fredar tekstilhistorie i Salhus

Salhus Tricotagefabrik var ein av landets første trikotasjefabrikkar. No fredar Riksantikvaren fabrikken som var ein del av den tidlege industrialiseringsbølga i Noreg.

Nyheter

Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer i all hovedsak at budsjettet for kulturmiljøfeltet videreføres neste år.