Sykehusarkitektur

Sykehusbyggene våre utviklet seg i takt med legevitenskapen, fra tidlig medisinsk behandling og fram til dagens spesialiserte helsebehandling. Les om og lytt til den siste episoden i vår podkast om sykehusarkitekturens historie.

Inga Elisabeth Næss
Pressemelding

Kulturminneprisen til Inga Elisabeth Næss

Inga Elisabeth Næss får i dag tildelt Riksantikvarens kulturminnepris 2020. Ho får prisen for sitt mangeårige arbeid med kulturvern, både på Bakklandet i Trondheim og i Vega i Nordland.

 

Trondenes kirke
Nyheter

Tilskudd til bevaring av kulturhistorisk viktige kirkebygg

Nå kan man søke Riksantikvaren om tilskudd til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Tilskudd i denne utlysningsrunden kan gis til klimaskallsikring og tiltak på elektriske anlegg, og gjelder kirker fra 1850 og eldre.