Lyser fredning over gravminne

I innsjøen Røgden i Grue Finnskog, helt på grensa til Sverige, ligger en liten holme med rester etter tre skogfinske graver, beskyttet under høye furukroner.

Bildet viser utsyn mellom norsk skog mot et vann og ut mot holmene

Trygge havner for frivilligheten

Fartøyvernet er et kulturminnefelt med sterk frivillighet. I denne kronikken skriv seksjonsleiar Linda Veiby om fartøyvernet og behovet for trygge havner.