r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Workshop om historiske tapet

Dato: 9. mai 2016 09:00 - 13. mai 2016 15:00
Sted: Tallin
Ansvarlig - e-post: Desire.Hopen.Standal@ra.no
Påmeldingsfrist: 1. april 2016 00:00
Workshop om historiske tapet

Foto: Frå Suuremõisa Manor School i Estland © Estonian Academy of Art.

Riksantikvaren, i samarbeid med kulturministeriet i Estland, inviterer til workshop om historiske tapet  i Tallinn (Estland) frå 9 – 13. mai 2016. Reise og opphald (unntatt middagar) vert dekka av det estiske kulturministeriet gjennom EØS-midlane.

Det er eit begrensa antall plassar og ved stor pågang vil Riksantikvaren, i samråd med kulturministeriet i Estland, kunne måtte velje ut kven som får delta basert på dei påmelde sin profil og bakgrunn. Alle som melder seg på vil få tilbakemelding pr. e-post.

Påmeldingsfrist 1 april

Ta kontakt med Desire.Hopen.Standal@ra.no hjå Riksantikvaren om du har spørsmål vedrørande arrangementet.