Fredning

Fredning etter kulturminneloven er det sterkeste juridiske virkemiddelet i kulturminneforvaltningen har. Fredning skal brukes for å sikre langsiktig vern av kulturminner av nasjonal verdi.

Last ned informasjonsblad om kulturminneloven og saksbehandlingsregler her (pdf)