r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

EØS-midlene gir verdifull arbeidspraksis

Daniel Andersen Homme og Joachim Hornbech er to av elevene fra Sam Eyde som får praksiserfaring i Latvia. Foto: Håkon Halgrimsen, Riksantikvaren

Skriv

Med prosjektstøtte fra Norge restaurerer norske og latviske skoleelever den eldste tre-synagogen i Baltikum. Prosjektet er verdifull arbeidspraksis for norske og latviske elever.

I dag er mer enn 4.5 millioner ungdommer mellom 15-24 år i Norge og Europa ute av arbeidslivet. Samtidig er behovet blant bedrifter for arbeidstagere med relevant arbeidserfaring høy. Opplæring, arbeidstrening og ny kompetanse er noe av det som teller positivt for å skape arbeidsplasser som trengs.

EØS-midlene gis til prosjekter for å støtte vekst og innovasjon i Norge og Europa. Rundt 180 millioner euro av EØS-midlene går til samarbeid på kulturarvsfeltet – både for å fremme og bevare kulturminner, men også for å gi relevant erfaring og læring for norske og europeiske bedrifter og håndverkere.

EØS-prosjektet "Den Grønne Synagoge" (se faktaboks) er et samarbeid mellom Sam Eyde videregående skole i Arendal og Rezekne kommune i Latvia med norske håndverkere og yrkesfagelever på videregående skoler som snart skal ut i arbeidslivet.

– For Sam Eyde er prosjektet viktig. Vi håper elevene kan få økt kunnskap om restaurering. Det viser seg at restaureringsteknikker som brukes i denne delen av Latvia er like de vi bruker i Norge. Aust-Agder har også mange bygningsarbeidere fra Sentral-Europa. Et av målene med prosjektet er å gi elevene internasjonal arbeidserfaring.  Lærerne våre får også faglig utbytte, sier Sigmund Hertzberg, koordinator for prosjektet ved Sam Eyde vgs.

Se flere bilder fra arbeidet på Den Grønne Synagoge

Unikt for norske elever og lærere

Siden oppstarten av prosjektet i september 2013 har 60 elever ved Sam Eyde vært på praksis i Rezekne, fordelt på fire samlinger med en ukes varighet. Også norske og latviske håndverkere og lærere har deltatt på felles samlinger. I Rezekne har samlingene også gitt samarbeid med yrkesfagskoler i Rezekne.

– Det er ganske unikt at EØS-midler kan være med på å gi norske elever og faglærere kompetanseheving. Slik sett har vi vært med på et pilotprosjekt. Det har også vært viktig å dra med norske og latviske utdanningsinstitusjoner. Vi har fått økt kunnskap til et skolesystem og læringsmetoder i latviske yrkesfagskoler som er forskjellig fra oss.

Den Grønne Synagoge i Rezekne skal stå ferdig våren 2016. Foto: Håkon Halgrimsen, Riksantikvaren

Praksis viktig arbeidserfaring

Også for Aust-Agder som region kan internasjonale samarbeid med arbeidstrening gi helt konkrete fordeler gjennom fremtidig kompetanse og arbeidsplasser. Ikke minst er praksis en viktig del av helheten.

– Det er veldig viktig å investere i arbeidspraksis i studieløpet, sier Fred Henry Nygren, faglærer på byggfagslinjen ved Sam Eyde vgs.

– Under utdanningen jobber vi mye med å kombinere teori og praksis. Et eksempel er mattelæreren som kommer ned i praksishallen – ser hva vi arbeider med, og tar det med inn i undervisningen. Elevene lærer å regne kubikk, lærer å måle opp. Å være med på et byggeprosjekt er viktig også i et slikt perspektiv.

Elevene kan etter endt studieløp få nye arbeidsgivere som håndverksbedrifter eller større entreprenørselskap som Skanska og Veidekke. Da kan et praksisopphold på byggeprosjekt veie positivt.

– Skolen har ikke faste avtaler med firmaer om lærlingeplasser – dette må elevene selv sørge for. Fremtidige arbeidsgivere ser blant annet på oppmøte og praksis, noe de også lærer gjennom konkret arbeid. Vi har to elever ved byggfagslinjen som allerede har funnet lærlingeplasser til neste høst, avslutter Nygren.

Even Seljord Soterud fra Sam Eyde legger stein foran synagogen. Foto: Håkon Halgrimsen, Riksantikvaren

Mer informasjon

EØS-midlene er Norges bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa. Midlene bidrar også til å styrke kontakten mellom Norge og mottakerlandene gjennom prosjektsamarbeid. Les mer om Riksantikvarens arbeid med EØS–midlene

Europaportalen kan du følge med på nyheter om EØS-midlene og hvordan norske prosjektpartnere deltar i prosjektene.

Riksantikvaren lagde film om prosjektet "Den Grønne Synagoge" i 2014:

Prosjektet "Den Grønne Synagoge"

  • Flerårig samarbeid mellom Sam Eyde vgs og Rezekne kommune finansiert med norske EØS-midler. Sam Eyde er en skole med nasjonalt nedslagsfelt og har elever fra hele landet
  • Norske og latviske yrkesfagelever deltar i restaureringsarbeidet av den eldste tre-synagogen i Baltikum. Synagogen blir restaurert etter tegninger fra 1939
  • 4 samlinger á 1 uke for norske yrkesfagelever. Til sammen 60 elever ved Sam Eyde vgs i Arendal har deltatt på samlinger
  • Aktiviteter skjer både i Norge og Latvia med gjensidig utveksling mellom landene 
  • Andre aktiviteter i prosjektet er seminarer for håndverkere og faglærere
  • Prosjektet avsluttes våren 2016